Przyczyna wypowiedzenia umowy na czas określony

Pytanie:

Firma zatrudniająca 25 osób likwiduje 2 stanowiska pracy. Jak formalnie zwolnić pracowników, którzy mają zawarte umowy na czas określony powyżej 6 miesięcy z zaznaczeniem wcześniejszego rozwiązania umowy (art. 33. kp). Czy wcześniej trzeba pracowników powiadomić pisemnie o likwidacji miejsc pracy? Czy wypowiadamy umowę na podstawie art. 33 kp i umowa kończy się na sobocie, czy w takiej sytuacji obowiązują inne zasady?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.12.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przyczyna wypowiedzenia umowy na czas określony

Zgodnie z art. 33 kp przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Nie ma znaczenia, czy istnieje uzasadniona przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony. Umowa o pracę zawarta na czas określony może być wypowiedziana w każdym momencie, jeśli została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy i została przewidziana klauzula wypowiedzenia w umowie. Podawanie przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie dotyczy umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Poza tym likwidacja stanowiska pracy i tak jest uzasadnioną przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę. Okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie i jeśli obejmuje dwa tygodnie, to kończy się odpowiednio w sobotę. Wypowiedzenie powinno zostać dokonane na piśmie. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne