Przyjęcie kursu wyceny przy imporcie

Pytanie:

Firma handlowa sprowadza z Norwegii towar. Po dokonaniu odprawy celnej towar dopuszczony jest do obrotu gospodarczego. Wartość celna wyliczona jest na podstawie faktury zakupu towaru powiększonej o koszt frachtu. Urząd celny do przeliczeń walutowych i ustaleniu wartości celnej stosuje kurs celny ustalony raz na każdy miesiąc. Czy podatnik ma prawo zastosować ten sam kurs, którym posługuje się Urząd Celny do wyceny rozrachunków związanych zarówno z zakupem towaru, jak i frachtu. Jaki kurs przyjąć, jeśli faktura za zakup towaru wystawiona jest z końcem miesiąca, a odprawa dokonana jest w miesiącu następnym?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.12.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przyjęcie kursu wyceny przy imporcie

Ustawy podatkowe regulują różne sposoby przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych na złote. Przykładowo inną regulację zawierają ustawy o podatkach dochodowych, a inną przepisy o podatku od towarów i usług. Podatnik powinien zatem każdorazowo określić dla celów jakich rozrachunków zamierza dokonać przeliczenia kwoty z faktury na złote.

Przykładowo sposób przeliczania kwot wykazywanych na fakturach dla celów VAT, w przypadku gdy na fakturach wykazywane są kwoty w walutach obcych, określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (co do zasady, zgodnie z § 37 wskazanego rozporządzenia, kwoty wyrażone w walucie obcej wykazywane na fakturze przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury).

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne