Rejestracja pojazdów na spółkę jawną

Pytanie:

"Czy po przekształceniu spółki cywilnej w jawn konieczne jest przerejestrowanie na jej rzecz samochodów zarejestrowanych dotychczas na właścicieli spółki cywilnej? Czy status spółki jawnej dopuszcza rejestracje na nią pojazdu czy w dalszym ciągu na osoby fizyczne - właścicieli? "

Odpowiedź prawnika: Rejestracja pojazdów na spółkę jawną

Wszelkie zmiany w dowodach rejestracyjnych podlegają zgłoszeniu do właściwego urzędu w terminie 30 dni. Jeżeli zatem samochody stały się własnością spółki jawnej (weszły do jej majątku), która powstała z chwilą wpisu do rejestru, zmianę właściciela pojazdu należy zgłosić w terminie liczonym od daty rejestracji spółki.

 

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika