Rozszerzenie działalności o nowy wpis

Pytanie:

Chcę rozszerzyć działalność o nowy wpis PKD, który jest wykluczony z obecnie stosowanej przeze mnie formy rozliczenia - ryczałtu ewidencjonowanego. Rozszerzenie działalności o nowy wpis PKD wiąże się w zasadzie z przejściem od początku całej procedury rejestracyjnej, trzeba to kolejno zgłosić do Urzędu Miasta, Urzędu Statystycznego, ZUS i Urzędu Skarbowego. Kiedy zatem powinnam rozpocząć proces zmiany, by od nowego roku podatkowego móc wykonywać poszerzoną działalność i rozliczać przychody na zasadach ogólnych, bez konieczności wymuszonego przejścia na zasady ogólne z tytułu rozpoczęcia wykonywania działalności wykluczonej z rozliczenia ryczałtem?

Masz inne pytanie do prawnika?

25.8.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rozszerzenie działalności o nowy wpis

Zgodnie z art. 22 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w razie utraty warunków do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnik jest obowiązany, poczynając od dnia, w którym nastąpiła utrata tych warunków, zaprowadzić właściwe księgi - chyba że jest zwolniony z tego obowiązku - i opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach. W stosunku do podatników podlegających za część roku opodatkowaniu na ogólnych zasadach, za podstawę do określenia podatku dochodowego przyjmuje się dochód osiągnięty po utracie warunków do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Porady prawne

Utratę warunków do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych może w szczególności spowodować rozpoczęcie działalności wyłączonej z ryczałtu (art. 8 ust. 1 ustawy).

Podatnik opłacający ryczałt oczywiście nie musi przechodzić na zasady w trybie art. 22 ustawy i może zaplanować rozpoczęcie nowego rodzaju działalności, który wyłączy go z ryczałtu od nowego roku. Określenie ile czasu zajmie załatwienie formalności np. w ewidencji działalności gospodarczej, urzędzie statystycznym i urzędzie skarbowym zależy w dużej mierze od warunków lokalnych i trudno wskazać czasookres tych działań. W każdym przypadku podatek powinien w sposób jasny wskazywać, że nowy rodzaj działalności podejmie dopiero od początku nowego roku.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne