Rozwiązanie umowy podczas choroby pracownika

Pytanie:

"Pracownik od 01.08.2008 r. do dnia 29.08.2008 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim. W dniu 25.08.2008 r. pracodawca otrzymał od niego propozycję rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron z dniem 31.08.2008 r. Pracodawca nie stawia żadnych przeszkód - wyraża zgodę. Czy złożona przez pracownika propozycja rozwiązania umowy o pracę jest skuteczna, skoro pracownik jest nieobecny z powodu choroby? Czy pracownik powinien przedstawić swoją propozycję dopiero po zakończonym zwolnieniu lekarskim?"

Odpowiedź prawnika: Rozwiązanie umowy podczas choroby pracownika

Pracownik przebywając na zwolnieniu lekarskim związanym z chorobą powodującą niezdolność do pracy nie może świadczyć pracy na rzecz pracodawcy. Jako pracę traktuje się w tym przypadku nie tylko świadczenie pracy wymagającej wysiłku fizycznego, ale także składanie oświadczeń i podpisywanie dokumentów, które to czynności pozornie nie wiążą się dla pracownika z żadnym wysiłkiem fizycznym. Upraszczając, pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim nie może wykonywać żadnych czynności, które należą do jego obowiązków pracowniczych. Sankcją za złamanie tego zakazu jest utrata prawa doświadczeń związanych ze zwolnieniem lekarskim i obowiązek zwrotu pobranych już świadczeń.

Prowadzenie negocjacji związanych z rozwiązaniem stosunku pracy, a także podpisanie porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron nie stanowi świadczenia pracy, a w związku z tym nie stanowi podstawy dla utraty świadczeń związanych ze świadczeniem pracy. Nie ma więc przeszkód, aby pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim złożył oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę.

Niezdolność pracownika do pracy nie powoduje bezskuteczności rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, tak jak jest to uregulowane przy wypowiedzeniu umowy o pracę. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron nie jest obwarowane żadnymi zakazami i może zostać dokonane w czasie kiedy pracownik jest niezdolny do pracy i w związku z tym przebywa na zwolnieniu lekarskim.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika