Rozwiązanie umowy przez nauczyciela mianowanego

Pytanie:

Nauczyciel mianowany mający wieloletni staż pracy, chciałby zmienić miejsce pracy (zatrudnić się w innej szkole), zachowując jednocześnie wszystkie przywileje m.in. wynagrodzenie w czasie wakacji. W związku z tym, chciałby złożyć wypowiedzenie umowy o pracę w obecnej placówce z końcem maja lub początkiem czerwca, by do końca sierpnia otrzymywać wynagrodzenie od \"starego\" pracodawcy. Czy nauczyciel mianowany, pracujący w jednym miejscu pracy od ponad 15 lat, może złożyć 3-miesięczne wypowiedzenie umowy o pracę z początkiem miesiąca czerwca br., a okres wypowiedzenia i faktyczne zwolnienie upłynie wówczas z końcem miesiąca sierpnia, czy też okres ten upływa z końcem bieżącego roku szkolnego (zgodnie z kartą nauczyciela)?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.5.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rozwiązanie umowy przez nauczyciela mianowanego

Do zatrudnienia nauczycieli stosuje się przepisy Kodeksu Pracy tylko w przypadkach nieuregulowanych w Karcie Nauczyciela. Zgodnie z tym aktem prawnym rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem mianowanym może nastąpić na jego wniosek. Rozwiązanie umowy następuje z końcem roku szkolnego po uprzednim złożeniu przez nauczyciela trzymiesięcznego wypowiedzenia. Jednakże rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia, zatem możliwe jest złożenie wypowiedzenia w maju, wtedy stosunek pracy rozwiąże się 31 sierpnia, a za okres wakacji wynagrodzenie będzie wypłacane przez dotychczasowego pracodawcę. Ponadto, rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem mianowanym może nastąpić też za porozumieniem stron, wtedy nie jest konieczny okres wypowiedzenia.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne