Składanie fałszywych zeznań

Pytanie:

"Pozwany i jego świadek w procesie gospodarczym składał fałszywe zeznania dzięki którym wygrał sprawę. Obecnie jest złożona apelacja i jednocześnie doniesienie do prokuratury o składaniu fałszywych zeznań. Czy prokurator może umorzyć śledztwo motywując to faktem, że jeszcze nie ma prawomocnego wyroku, więc nie można mówić o składaniu fałszywych zeznań?"

Odpowiedź prawnika: Składanie fałszywych zeznań

Przestępstwo fałszywych zeznań (art. 233 ustawy Kodeks karny) jest dokonane z chwilą, gdy fałszywe zeznanie dojdzie do świadomości przesłuchującego organu (w tym przypadku sądu). To, czy przestępstwo zostało popełnione nie zależy więc od ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy w sądzie II instancji, gdyż przestępstwo zostało już popełnione w momencie złożenia tych zeznań. Postępowanie nie może być zatem umorzone z tego powodu, iż brak jest prawomocnego wyroku w sprawie, w której dana osoba złożyła fałszywe zeznania. Śledztwo może zostać umorzone wówczas, gdy postępowanie przygotowawcze nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia (art. 322 ustawy Kodeks postępowania karnego).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika