Składniki majątku spadkowego

Pytanie:

"Ojciec zmarł 3 tygodnie po swoim ślubie z macochą. Przed ślubem żyli w konkubinacie przez 2 lata. Mieli osobne mieszkania i macocha swoją rentę, a ojciec dobrą emeryturę. Nie dzielili oficjalnie swoich majątków przed ślubem, więc istniała między nimi ustawowa wspólność majątkowa. Czy wobec tego mieszkanie własnościowe ojca i ojca wkład na książeczce oszczędnościowej - czy to podlega dziedziczeniu w połowie majątku wspólnego małżonków? Czy połowa wartości mieszkania i wkładu oszczędnościowego przypada żonie, a druga połowa jest dzielona też na żonę i dwoje dorosłych dzieci. Ojciec pozostawił testament, w którym do całości spadku powołał córkę. Ale co jest z połową przypadającą na żonę? Jak w tym przypadku dzielić spadek i obliczyć ZACHOWEK?"

Odpowiedź prawnika: Składniki majątku spadkowego

W skład majątku odrębnego małżonków wchodzą między innymi przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej. Dlatego też mieszkanie własnościowe wspomniane w pytaniu należeć będzie do masy majątkowej po zmarłym w całości, gdyż stanowiło jego mająek odrębny. Podobnie jest w przypadku wkładu oszczędnościowego. Dlatego też tylko to co stanowiło majątek wspólny małżonków podlega "podziałowi" (1/2 dla żony). Natomiast w/w składniki podlegają dziedziczeniu. Onformacje o zasadach obliczania zachowku zawiera porada Zachowek - kto jest uprawniony i w jaki sposób to uprawnienie jest realizowane?

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika