Skrócenie okresu obowiązywania środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów

Pytanie:

Czy możliwe jest ubieganie się o skrócenie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.12.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Skrócenie okresu obowiązywania środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów

Kodeks karny umożliwia skazanym ubieganie się o skrócenie okresu, przez który ma obowiązywać orzeczony wobec nich środek karny:
 Art. 84. § 1. Sąd może po upływie połowy okresu, na który orzeczono środki karne wymienione w art. 39 pkt 1-3, uznać je za wykonane, jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego, a środek karny był w stosunku do niego wykonywany przynajmniej przez rok.
 Zasada jest więc to, że sąd po upływie połowy okresu, na który orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów, może uznać ten środek karny za wykonany. Jest to w istocie instytucja zbliżona do warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbywania kary pozbawienia wolności.
Porady prawne
W tym przypadku jednak ustawodawca nie przewidział okresu próby. Przesłanki zastosowania tej instytucji to:
 1) Przestrzeganie porządku prawnego przez skazanego
2) Wykonywanie zakazu przez co najmniej rok
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne