Skutki majątkowe intercyzy

Pytanie:

Intercyza małżeńska jest zabezpieczeniem małżonków na wypadek rozwodu. Jak wygląda sytuacja w przypadku śmierci, któregoś z małżonków jeżeli mieli podpisaną intercyzę? Czy wtedy bierze się pod uwagę dziedziczenie ustawowe czy też jeden z małżonków w ogóle zostaje wykluczony z dziedziczenia po mężu/żonie?

Masz inne pytanie do prawnika?

6.12.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Skutki majątkowe intercyzy

Zogdnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca ich dorobek (wspólność ustawowa). Przedmioty majątkowe nie objęte wspólnością stanowią majątek odrębny każdego z małżonków. Także ten akt prawny zapewnia możliwość sporządzenia przez małżonków umowy w formie aktu notarialnego, która tę wspólność ustawową rozszerzy, ograniczy bądź wyłączy (tkże przed zawarciem małzeństwa). Dla ewentualnego nie ma ona o tyle zanczenia, że każdy z małżonków może sporządzić testament, w którym powoła do spadku drugiego małżonka. Nadto należy zauważyć, że nawet w przypadku dziedziczenia ustawowego nie ma intercyza znaczenia. Intercyza skutkuje względem majątku małżonków za ich życia. Nie wyłącza możliwości dziedziczenia po sobie. Rozdzielność majątkowa polega na tym, że małżonkowie nie mają majątku wspólnego, a każde z nich ma swój majątek odrębny, którym zarządza i rozporządza samodzielnie, tj. bez jakiegokolwiek udziału współmałżonka.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne