Skutki zajęcia przez komornika wynagrodzenia i udziałów w spółce z.o.o.

Pytanie:

"Jakie skutki wywiera zajęcie wynagrodzenia i udziałów w spółce z.o.o.?"

Odpowiedź prawnika: Skutki zajęcia przez komornika wynagrodzenia i udziałów w spółce z.o.o.

Zgodnie z art. 885 Kodeksu postępowania cywilnego zajęcie wynagrodzenia ma ten skutek, że w stosunku do wierzyciela egzekwującego nieważne są rozporządzenia wynagrodzeniem przekraczające część wolną od zajęcia, dokonane po jego zajęciu, a także przed zajęciem, jeżeli wymagalność wynagrodzenia następuje po zajęciu. Ponadto na podstawie art. 902 k.p.c. do skutków zajęcia udziałów wspólnika będzie miął odpowiednio zastosowanie przepis wskazany powyżej.

Jak więc wynika z powyższego, w wyniku zajęcia wynagrodzenia oraz udziałów jednego ze wspólników nie można rozporządzać zajętymi prawami majątkowymi, albowiem każda czynność rozporządzająca będzie nieważna w stosunku do wierzyciela egzekwującego.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika