Spłacenie konkubenta

Pytanie:

Trzy lata temu wzięłam wspólnie z konkubentem kredyt w Banku na mieszkanie w wys. 80 tyś. zł (po 40 tyś. na osobę, tak zostało zapisane w umowie). Jesteśmy współwłaścicielami mieszkania zakupionego od spółdzielni. Raty też spłacaliśmy po połowie tzn. po 200 zł, bo miesięczna rata wynosiła 400 zł. Kredyt jest na 30 lat. W chwili obecnej chcielibyśmy się rozstać i ja wolałabym, aby to konkubent opuścił mieszkanie. Zaproponowałam, że zapłacę mu 40 tyś., czyli jego połowę kredytu i żeby się wyprowadził, a ja będę nadal spłacać kredyt sama. Dzieci nie mamy. On powiedział, że się wyprowadzi, jeśli zapłacę mu 100 tyś. zł, bo uznał, że mieszkanie obecnie jest warte 200 tyś., więc on chce połowę wartości. Czy jeśli chciałabym go spłacić, to bierze się pod uwagę kwotę zaciągniętego kredytu czy rzeczywiście wartość obecną mieszkania? Nie wiem jak rozwiązać tę sytuację? Czy muszę występować na drogę sądową?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.3.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Spłacenie konkubenta

Trzeba tu rozróżnić dwie kwestie: własności nieruchomości i odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązanie. Obie te płaszczyzny są od siebie niezależne. Oboje państwo jesteście współwłaścicielami tej nieruchomości i jednocześnie oboje jesteście dłużnikami banku z tytułu zawartej umowy kredytu.

Jeśli jednak jedno ze współwłaścicieli sprzeda swój udział we współwłasności, to przestanie być współwłaścicielem, a nadal pozostanie dłużnikiem osobistym banku i odwrotnie (jeśli dojdzie jedynie do przejęcia długu, czyli zmiany dłużnika w tej umowie kredytu, to były dłużnik nadal pozostanie współwłaścicielem nieruchomości). Zatem rozwiązaniem powyższej sytuacji są jedynie połączone ze sobą dwie czynności prawne, zbycie (sprzedaż) udziału w nieruchomości przez jednego ze współwłaścicieli na rzecz drugiego, połączone z przejęciem długu zbywcy wynikającego z umowy kredytu przez nabywcę (na tą czynność konieczna jest jednak zgoda Banku, jako wierzyciela). Samo wstąpienie w dług w miejsce konkubenta nie przyniesie Pani żadnego efektu, gdyż nadal pozostanie on współwłaścicielem mieszkania. Stanowisko konkubenta jest o tyle zasadne, że jeśli ma on utracić swój udział we współwłasności, to chce uzyskać za niego cenę zbliżoną do wartości rynkowej mieszkania, a nie jedynie zwolnienie z długu (zakładamy tu oczywiście, że inaczej to zagadnienie nie jest uregulowane w umowie kredytu).

Do zawarcia wskazanej wyżej umowy nie jest w stanie Pani zmusić konkubenta, gdyż każda umowa wymaga zgodnego oświadczenia woli stron. Podstawy do nałożenia takiego obowiązku nie ma też sąd.

Może Pani również wnieść do sądu wniosek o zniesienie współwłasności mieszkania, polegający na przyznaniu Pani własności całego lokalu, z obowiązkiem spłaty udziału drugiego współwłaściciela. Przy czym nikt nie jest w stanie określić, czy sąd przychyli się do takiego wniosku, i czy ewentualne zasady spłaty wyznaczone przez sąd będą dla Pani korzystniejsze niż proponowane przez byłego konkubenta. Przepisy nie precyzują wyraźnie jaką wartoś

Potrzebujesz porady prawnej?

Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego - opinia prawna

Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego - opinia prawna

Stan faktyczny W 1978 r. dziadek przepisał gospodarstwo rolne wraz z zabudowaniami na dwóch synów (jednym z nich był mój ojciec). Został sporządzony akt notarialny. Razem wybudowali budynek mieszkalny, ponosząc podobne nakłady finansowe. Ojciec pracował w GS, ale pomagał też w prowadzeniu gospodarstwa. Wujek był osobą płacącą podatki i czerpiącą pożytki z gospodarstwa. W latach (...)

Jak najmniejszym kosztem znieść współwłasność mieszkania - opinia prawna

Jak najmniejszym kosztem znieść współwłasność mieszkania - opinia prawna

Stan faktyczny Mój problem dotyczy mieszkania własnościowego. Owo mieszkanie kupiłem z moją dziewczyną 1,5 roku temu. Mieszkanie jest kupione w równych częściach (50/50 %), przy czym ja dałem wszystkie pieniądze. Po zakupie mieszkania rozstaliśmy się w ciągu 4 miesięcy, a ona wyjechała do Stanów Zjednoczonych i przebywa tam do dziś. Na mieszkanie został zaciągnięty kredyt w wysokości (...)

Jak zmniejszyć koszty podziału wspólnego majątku - opinia prawna

Jak zmniejszyć koszty podziału wspólnego majątku - opinia prawna

Stan faktyczny  Planujemy złożyć pozew o rozwód bez orzekania o winie stron. W zakresie majątku myślimy o tym, że strony dokonają pomiędzy sobą faktycznego podziału majątku dorobkowego, poza postępowaniem sądowym (chyba, że podział majątku w sądzie przyniesie znaczną minimalizację kosztów). Nieruchomości posiadane: Działka zakupiona 25.05.2001 r. w ramach współwłasności (...)

Czy można żądać, będąc we wspólnocie, zniesienia współwłasności części wspólnej?

Czy można żądać, będąc we wspólnocie, zniesienia współwłasności części wspólnej?

Można podzielić nieruchomość tak, by każdy, komu przysługuje odrębna własność lokalu i współwłasność pozostałej części, uzyskał na nią wyłączną własność   (...)Według tego przepisu "nie można żądać zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali". Jednocześnie kodeks cywilny przyznaje każdemu ze współwłaścicieli (...)

Jak dochodzi do powstania współwłasności nieruchomości?

Jak dochodzi do powstania współwłasności nieruchomości?

Definicja współwłasności Ustawową definicję współwłasności zawiera art. 195 k.c., zgodnie z którym: „Własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność)". Oznacza to, że z współwłasnością mamy do czynienia wówczas, gdy jedno i to samo prawo własności jednej i tej samej rzeczy przysługuje jednocześnie (...)

Podział „majątku wspólnego” konkubentów

Podział „majątku wspólnego” konkubentów

Coraz więcej osób decyduje się na życie w tzw. związkach nieformalnych. Wspólnego majątku dorabiają się nie tylko małżeństwa – również wiele par, które tworzą nieformalne związki partnerskie może zgromadzić pewien majątek. Sprawa rozliczenia majątkowego byłych konkubentów nieraz bywa jednak trudniejsza niż podział majątku (...)

Podatek przy sprzedaży mieszkania kupowanego częściami - opinia prawna

Podatek przy sprzedaży mieszkania kupowanego częściami - opinia prawna

Stan faktyczny 6 lat temu kupiłam mieszkanie na współwłasność w udziale 50%. W tym roku odkupiłam brakujące mi 50% udziałów i w chwili obecnej jestem jedynym właścicielem mieszkania. Chciałabym je sprzedać, a środki przeznaczyć na własne potrzeby mieszkaniowe, jednak nowe mieszkanie będzie tańsze niż uzyskane środki ze sprzedaży dotychczasowego mieszkania. Czy będę musiała (...)

Firmowe auto także wtedy, gdy zostało kupione prywatnie

Firmowe auto także wtedy, gdy zostało kupione prywatnie

Koniec roku to czas promocyjnych ofert w salonach samochodowych. Osoby, które skorzystały z takiej oferty, a jednocześnie prowadzą działalność gospodarczą, mogą wprowadzić auto do majątku firmy i skorzystać na tym podatkowo – nawet jeśli auto zostało zakupione prywatnie. W każdym momencie przedsiębiorca ma prawo wprowadzić na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (...)

Podział majątku małżonków a roszczenia wierzycieli - opinia prawna

Podział majątku małżonków a roszczenia wierzycieli - opinia prawna

Stan faktyczny Z małżonkiem mamy rozdzielność majątkową. Nieruchomość, jaką nabyliśmy, była położona na gruncie, który na tamte czasy był w "wieczystej dzierżawie", ale w okresie późniejszym został z mocy ustawy przekształcony we współwłasność. Nieruchomość także figuruje w księgach jako współwłasność. W przyszłości mój mąż spodziewa się procesów sądowych, (...)

Podział współużytkowanej działki na rzecz właścicieli odrębnych lokali – opinia prawna

Podział współużytkowanej działki na rzecz właścicieli odrębnych lokali – opinia prawna

Stan faktyczny Jestem współwłaścicielem nieruchomości gruntowej, na której znajdują się 3 lokale stanowiące odrębną własność każdego z trzech współwłaścicieli gruntu. Współwłasność dotyczy tylko gruntu. Forma własności gruntu to dzierżawa wieczysta, a współwłaścicielami są 54% osoba fizyczna, 37% osoba fizyczna, 9% gmina. Dla wymienionej nieruchomości gruntowej (...)

Zabezpieczenie w postępowaniu rozwodowym - opinia prawna

Zabezpieczenie w postępowaniu rozwodowym - opinia prawna

Stan faktyczny W trakcie rozwodu wydano tymczasowe postanowienie sądowe nakazujące mężowi wpłacanie tytułem zabezpieczenia rodziny kwoty 550 zł. Mąż niestety nigdy nic nie wpłacił. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia zostało wydane 29.11.2004 r., na podstawie art. 443 par. 1 kpc w trybie zarządzenia tymczasowego na czas trwania procesu o rozwód. Zasądzono  koszty utrzymania (...)

Zbycie udziału we współwłasności nieruchomości – opinia prawna

Zbycie udziału we współwłasności nieruchomości – opinia prawna

Stan faktyczny Jestem w 1/2 części współwłaścicielem działki gruntu zabudowanej domem mieszkalnym, a w 1/2 mój ojciec. Ojciec to osoba karana, obecnie poszukiwana przez policję. Jego miejsce pobytu jest nieznane i nie ma z nim kontaktu. W jaki sposób mogę sprzedać dom bez niego? Opinia prawna Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie następujących aktów prawnych: Ustawy (...)

W jakich przypadkach nie można znieść współwłasności?

W jakich przypadkach nie można znieść współwłasności?

W zasadzie ustawodawca dopuścił możliwość zniesienia współwłasności w każdym czasie, przyznając jednocześnie współwłaścicielom roszczenie o zniesienie współwłasności, które nie ulega przedawnieniu. Zgodnie bowiem z art. 210 k.c. każdy z współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. W jakich przypadkach zniesienie współwłasności jest niemożliwe? Np. kiedy (...)

Nowa ustawa o ogrodach działkowych?

Nowa ustawa o ogrodach działkowych?

Jaki projekt powinien zainteresować działkowców?W Sejmie jest obecnie poselski projekt ustawy o ogrodach działkowych. Określa on zasady zakładania ogrodów działkowych (dotychczasowe ROD) i zarządzania nimi, a także prawa i obowiązki właścicieli i użytkowników oraz zasady zbywania działek na preferencyjnych warunkach. Jakie zmiany proponują posłowie PiS w stosunku do dotychczasowych (...)

Kłopoty z utrzymaniem drogi wspólnej

Kłopoty z utrzymaniem drogi wspólnej

Kupujący mieszkanie lub dom często nabywa też na współwłasność drogę. Potem ma kłopoty z jej utrzymaniem. Przepisy mu nie pomogą, bo ich nie ma. Osoba, która kupuje lokal lub dom, nie przywiązuje zbytnio wagi do tego, czy deweloper sprzedał jej drogę na współwłasność. A szkoda, bo uniknęłaby wielu kłopotów. Taka droga jest najczęściej odrębną nieruchomością i ma własną (...)

Zniesienie współwłasności - jak znieść współwłasność?

Zniesienie współwłasności - jak znieść współwłasność?

Na czym polega współwłasność? Współwłasność występuje, gdy własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom i każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem (np. sprzedać, podarować, zamienić itp.) bez zgody pozostałych. Domniemuje się, że udziały współwłaścicieli są równe. Każdy z nich jest uprawniony do (...)

Jak znieść współwłasność nieruchomości?

Jak znieść współwłasność nieruchomości?

Współwłasność może powstać w wielu przypadkach, np. podczas zakupu przez dwie osoby tej samej rzeczy. Zniesienie współwłasności nieruchomości może się odbyć natomiast jedynie na dwa sposoby - donosi Gazeta Prawna. Pierwszym jest porozumienie obu stron, które podpisują stosowną umowę, drugim - orzeczenie sądu. Jeżeli pójdziemy do sądu, to możemy liczyć (...)

Ustanowienie odrębnej własności lokali jako sposób fizycznego podziału nieruchomości stanowiącej współwłasność małżonków.

Ustanowienie odrębnej własności lokali jako sposób fizycznego podziału nieruchomości stanowiącej współwłasność małżonków.

Podział majątku wspólnego małżonków jest czynnością, która ma na celu ostateczne rozwiązanie kwestii majątkowych byłych małżonków. Jego przeprowadzenie prowadzi do ustania wspólności majątkowej przedmiotów, które należały do nich obu - wchodziły w skład majątku wspólnego. Z uwagi na fakt, iż nieruchomość jest z reguły głównym (...)

Czym się różnią czynności zwykłego zarządu od czynności przekraczających zwykły zarząd?

Czym się różnią czynności zwykłego zarządu od czynności przekraczających zwykły zarząd?

Zarząd rzeczą wspólną Wielość podmiotów występujących po stronie właścicielskiej wiąże się z szeregiem trudności, przede wszystkim w zakresie zarządzania przedmiotem wspólnej własności. Zarząd rzeczą wspólną, współposiadanie rzeczy, korzystanie z niej przez współwłaścicieli, a także wspólne ponoszenie ciężarów związanych (...)

A jeśli nie jesteś jedynym właścicielem... - Co może współwłaściciel?

A jeśli nie jesteś jedynym właścicielem... - Co może współwłaściciel?

Współwłasność to sytuacja, gdy prawo własności jednej rzeczy przysługuje więcej niż jednej osobie jednocześnie. Taka sytuacja może zaistnieć z wielu powodów, np. jeśli kilka osób kupi wspólnie jedną rzecz albo odziedziczy spadek.2 O współwłasności możemy mówić dopiero, gdy osobom przysługuje prawo do rzeczy w całości, a nie do jej poszczególnych, (...)

Wnioski - terminy

Wnioski - terminy

Rodzaj wniosku Termin złożenia wniosku Podstawa prawna Wniosek do sądu o rozstrzygnięcie w przedmiocie zarządu rzeczą wspólną w każdym momencie trwania współwłasności Dz.U.64.16.93 Wniosek do sądu o określenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej w każdym momencie trwania współwłasności Dz.U.64.16.93 Wniosek do sądu o wyznaczenie zarządcy (...)

Zakładanie spółki cywilnej - Kto i w jaki sposób może założyć spółkę cywilną?

Zakładanie spółki cywilnej - Kto i w jaki sposób może założyć spółkę cywilną?

Spółki cywilne są uregulowane w kodeksie cywilnym. Za przedsiębiorcę uważa się jednak nie samą spółkę, lecz wszystkich jej wspólników z osobna. Kto i w jaki sposób może założyć spółkę cywilną? Spółka cywilna jest umową, w której dwie lub więcej osób wyraża wolę współpracy dla osiągnięcia jakiegoś wspólnego (...)

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Od czego zależy sposób korzystania z rzeczy wspólnej przez współwłaścicieli? Ustawową regulację sposobu korzystania z rzeczy wspólnej, w tym także ze wspólnej nieruchomości zawiera art. 206 k.c., który stanowi, że „Każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy oraz do korzystania z niej w takim zakresie, (...)

Jaka część majątku wspólnego nie podlega podziałowi po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej?

Jaka część majątku wspólnego nie podlega podziałowi po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej?

W zasadzie majątek wspólny małżonków będzie stanowił przedmiot podziału. Nie podlega natomiast podziałowi majątek osobisty każdego z małżonków. Czy majątek, który stanowi współwłasność małżonków w częściach ułamkowych, podlega podziałowi? Nie będzie również podlegał podziałowi majątek, który stanowi współwłasność (...)

Ustanie wspólności majątkowej i podział majątku wspólnego małżonków

Ustanie wspólności majątkowej i podział majątku wspólnego małżonków

  Na jakiej podstawie dzielony jest majątek wspólny małżonków? Do ustania wspólności majątkowej i podziału majątku wspólnego małżonków może dojść: na podstawie umowy - przy czym nie została zastrzeżona forma szczególna (forma dla określonych czynności rozporządzających), chyba że w skład dotychczasowej wspólności wchodzi nieruchomość (...)

Współwłaściciele lokalu mają tylko jeden wspólny głos

Współwłaściciele lokalu mają tylko jeden wspólny głos

W pewnej wspólnocie mieszkaniowej pojawił się problem liczenia głosów w odniesieniu do lokali, które stanowiły współwłasność kilku osób – czy każdej z nich przysługuje osobny, "ułamkowy" głos, czy też głosować może tylko jedna osoba, po uzgodnieniu stanowiska między współwłaścicielami. Uchwały wspólnoty zostały zaskarżone (...)

Współwłaściciel przy zasiedzeniu nie może powołać się na domniemanie

Współwłaściciel przy zasiedzeniu nie może powołać się na domniemanie

W sprawie o stwierdzenie zasiedzenia udziału w nieruchomości jednego współwłaściciela przez drugiego współwłaściciela pojawiła się wątpliwość dotycząca samoistnego posiadania. Wniosek został oddalony przez sądy obu instancji, a sprawa na skutek skargi kasacyjnej trafiła do Sądu Najwyższego, który stwierdził, że W sprawie, w której wnioskodawca – (...)

Czy zarządca może wytoczyć powództwo o eksmisję?

Czy zarządca może wytoczyć powództwo o eksmisję?

W pewnej sprawie pojawiło się następujące zagadnienie: Czy zarządca nieruchomości, stanowiącej współwłasność osób fizycznych, któremu współwłaściciele przekazali zarząd w drodze umowy, a który nie jest współwłaścicielem tej nieruchomości może wytoczyć proces o eksmisję byłych najemców lokalu mieszkalnego? Według Sądu I instancji (...)

Zarządzanie nieruchomością czy prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia – opinia prawna

Zarządzanie nieruchomością czy prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia – opinia prawna

    Stan faktyczny   Czy dla Sądu samozwańczy administrator (współwłaściciel), który dbał o część nieruchomości (oddzielonej płotem z pozostałymi współwłaścicielami) jest wedle prawa administratorem? Nikt mu nie płacił za dbanie o nieruchomość, ani też nie było oficjalnej zgody na piśmie wszystkich współwłaścicieli na jego administrowanie. (...)

Budynek na gruntach sąsiadujących - opinia prawna

Budynek na gruntach sąsiadujących - opinia prawna

Stan faktyczny Na gruntach sąsiadujących, stanowiących odrębny przedmiot własności dwóch osób, został przez osobę trzecią wybudowany budynek stanowiący funkcjonalną całość. Budynek jest użytkowany przez jednego z właścicieli gruntu. Drugi właściciel wniósł pozew o wydanie nieruchomości. Właściciel, który budynek użytkuje podniósł w procesie (...)

Zniesienie współwłasności nieruchomości z nieuregulowaną sprawą spadkową - opinia prawna

Zniesienie współwłasności nieruchomości z nieuregulowaną sprawą spadkową - opinia prawna

  Stan faktyczny W chwili obecnej mieszkam w domu jednorodzinnym z mamą. Pozostałe 2 części domu zajmuje moja ciocia z rodziną oraz mój wujek, który prowadzi sklep. Nasza prababcia podzieliła dom na 4 części, tzn. moja mama dostała 1/4, moja ciocia, mój wujek oraz moja nieżyjąca już babcia. Na samą nieruchomość niestety jest założona współwłasność, (...)

Do kogo kierować roszczenie o zwrot nakładów, gdy doszło do nieodpłatnego zbycia udziału?

Do kogo kierować roszczenie o zwrot nakładów, gdy doszło do nieodpłatnego zbycia udziału?

Stan faktyczny sprawy przedstawiał się następująco: część współwłaścicieli dokonała nakładów na rzecz wspólną. Pozostali współwłaściciele, którzy nakładów nie dokonywali, zbyli następnie swoje udziały - nieodpłatnie. Przy podziale współwłasności powstał problem, kto jest odpowiedzialny z tytułu rozliczeń: osoby będące współwłaścicielami (...)

Jak udowodnić swoje prawo do spadku? - opinia prawna

Jak udowodnić swoje prawo do spadku? - opinia prawna

Stan faktyczny Moja babcia wykupiła od Gminy mieszkanie na raty. Przed śmiercią zdążyła spłacić połowę należności. To mieszkanie przeszło w spadku na jej dwóch synów: mojego ojca i mojego wujka, którzy nie spłacali zaległości. W mieszkaniu tym mieszkał i był zameldowany tylko mój ojciec. Zmarł ojciec i po nim w spadku dziedziczę ja i mój brat. Złożyliśmy w sądzie wniosek (...)

Zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkiem - opinia prawna

Zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkiem - opinia prawna

  Stan faktyczny   Posiadam lokal mieszkalny, który nie ma założonej księgi wieczystej. Ponadto brak też aktu, który ustanawiałby odrębną własność lokalu. W budynku są lokale obciążone hipotecznie przez wierzycieli, co utrudnia załatwienie spraw do pozostałych lokali. Czy możliwe jest zniesienie przez sąd współwłasności dla lokali mieszkalnych, które (...)

Czy były mąż może żądać od byłej żony zwrotu pożytków za to, że mieszka ona w ich wspólnym mieszkaniu - opinia prawna

Czy były mąż może żądać od byłej żony zwrotu pożytków za to, że mieszka ona w ich wspólnym mieszkaniu - opinia prawna

Stan faktyczny Pytanie jest związane z podziałem majątku dorobkowego, w skład którego wchodzi m.in. własnościowe prawo spółdzielcze do mieszkania. Mój były mąż (wnioskodawca) z własnej woli (by zamieszkać z konkubiną, a obecną żoną) rok przed rozwodem opuścił to mieszkanie, które otrzymaliśmy w trakcie małżeństwa i stanowi naszą wspólną własność. (...)

Chcesz odliczyć 100 proc. VAT-u od samochodu osobowego? Prowadź ewidencję

Chcesz odliczyć 100 proc. VAT-u od samochodu osobowego? Prowadź ewidencję

Do pełnego prawa do odliczenia VAT-u od samochodu osobowego niezbędna będzie ewidencja przebiegu pojazdu, wykazująca jego wykorzystanie wyłącznie na cele firmowe, lub używanie samochodu specjalistycznego. Przedsiębiorcy, którzy wykorzystują auto również na cele prywatne, będą mogli odliczyć połowę VAT-u, ale zarówno od ceny zakupu samochodu, jak i paliwa. Resort finansów przekazał (...)

Odliczenie VAT od samochodów osobowych. Co się zmieni w 2014 roku?

Odliczenie VAT od samochodów osobowych. Co się zmieni w 2014 roku?

Przedsiębiorcy, którzy nie mogą dziś odliczać VAT-u od zakupu paliwa do samochodów osobowych, a VAT od zakupu samych aut mogą odliczyć tylko w 60 procentach, i to z limitem kwotowym, od przyszłego roku mogą zyskać prawo do pełnego odliczenia. Będzie to jednak możliwe tylko w przypadku, jeśli auta będą używane tylko do celów firmowych. W przyszłym roku nastąpi istotna zmiana w zakresie (...)

Samochód w jednorazowych kosztach firmowych

Samochód w jednorazowych kosztach firmowych

Samochód zakupiony na firmę można jednorazowo zaliczyć do kosztów podatkowych swojej firmy. Wystarczy przed upływem roku sprzedać go lub przeznaczyć do użytku prywatnego. W większości przypadków samochód stanowi środek trwały firmy, a to oznacza konieczność stopniowego rozliczenia zakupu w kosztach podatkowych poprzez odpisy amortyzacyjne. Co prawda prawem do jednorazowego rozliczenia (...)

Limity odliczeń PIT za 2008 rok

Limity odliczeń PIT za 2008 rok

LIMITY ODLICZEŃ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCHOBOWIĄZUJĄCE W 2008 r. (na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991r. O podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm. - zwanej dalej "ustawą"; pobierz ze strony MF - 43 KB)  Rodzaj ulgi Wysokość ulgi Podstawa prawnaUwagi Odliczenia od dochoduWydatki na zakup leków, (...)

Czy długi poprzedniego właściciela mieszkania obciążają nowego właściciela - opinia prawna

Czy długi poprzedniego właściciela mieszkania obciążają nowego właściciela - opinia prawna

Stan faktyczny Kupiłem mieszkanie własnościowe, nie wiedząc że poprzedni właściciel tego mieszkania nie płacił czynszu i jest winien Wspólnocie Mieszkaniowej pieniądze. Czy to zadłużenie obciąża mnie w jakikolwiek sposób? Opinia prawna Niniejsza opinia prawna sporządzona została na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. 2000 r., Nr (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Ustanowienie współwłasności mieszkania

Ustanowienie współwłasności mieszkania

Chciałbym ustanowić współwłasność na lokal (mieszkanie). Nie podpisałem jeszcze aktu notarialnego. Chciałbym aby u notariusza ta osoba, w tym przypadku mój rodzic mógł być współwłaścicielem (...)

Wprowadzenie rozdzielności majątkowej

Wprowadzenie rozdzielności majątkowej

Jesteśmy małżeństwem i obowiązuje nas ustrój wspólności ustawowej. Dnia 20.01.2005 r. zawarliśmy umowę wyłączająca wspólność ustawowa małżeńska wobec czego powstał między nami ustrój (...)

Nabycie udziału od współwłaściciela nieruchomości

Nabycie udziału od współwłaściciela nieruchomości

Zamierzam odkupić nieruchomość od swojej matki. W chwili obecnej prowadzona jest sprawa o zniesienie współwłasności na tej nieruchomości pomiędzy matką a jej ciotką. Czy kupując udziały w (...)

Zakup nieruchomości na współwłasność z partnerem

Zakup nieruchomości na współwłasność z partnerem

Para żyjąca w konkubinacie pragnie zakupić mieszkanie jako współwłasność. Każda ze stron wniosłaby 50% pełnej kwoty mieszkania. Jedna ze stron wnosi wkład własny, druga w formie pożyczki (...)

Prawa współwłaściciela nieruchomości

Prawa współwłaściciela nieruchomości

Kupiłam część domu jednorodzinnego wraz z udziałem w działce gruntu wynoszącym 1/3 całości. Dom jest podzielony na dwie części z osobnymi wejściami, podłączeniami do mediów itd. Jest do (...)

Zniesienie współwłasności łącznej małżeńskiej

Zniesienie współwłasności łącznej małżeńskiej

Kupiliśmy razem z żoną mieszkanie. Obecnie żona chce przenieść prawa do swojej części mieszkania na syna lub też znieść współwłasność. Do kogo mamy się zwrócić i jakie poniesiemy koszty? (...)

Podatek od nieruchomości po jej podziale

Podatek od nieruchomości po jej podziale

Samorządowe Kolegium Odwoławcze z wniosku jednego ze współwłaścicieli nieruchomości w chwili obecnej uchyliło decyzje Prezydenta Miasta w podatku od nieruchomości za rok 2004, 2005, 2006, 2007. (...)

Udział w odrębnej własności lokalu

Udział w odrębnej własności lokalu

Jestem wdową. Po stwierdzeniu nabycia spadku po moim zmarłym mężu stałam się współwłaścicielką spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wraz moją córką. Mój udział (...)

Obliczanie głosów w przypadku współwłasności

Obliczanie głosów w przypadku współwłasności

W budynku, w którym utworzono wspólnotę, jest 6 mieszkań. Osoba A posiada jedno mieszkanie, podobnie osoba B. Pozostałe mieszkania w liczbie 4 stanowią współwłasność dwóch osób. Czy właściciele (...)

Uprawnienie do zniesienia współwłasności

Uprawnienie do zniesienia współwłasności

Jestem współwłaścicielem domu dwurodzinnego na zasadach współwłasności. Czy pomimo sprzeciwu sąsiada mogę doprowadzić do podziału tej współwłasności? Uważam, że sąsiad użytkuje część (...)

Wspólnota mieszkaniowa - ugoda sądowa

Wspólnota mieszkaniowa - ugoda sądowa

Nieruchomość, (3 kondygnacyjny budynek mieszkalny z lokalami użytkowymi w parterze mający w sumie 11 niezależnych lokali oraz piwnice i strychy) była w posiadaniu 4 współwłaścicieli. Jeden ze (...)

Wniesienie środka trwałego do spółki partnerskiej

Wniesienie środka trwałego do spółki partnerskiej

Wspólnik spółki partnerskiej zakupił środek trwały na własne potrzeby. W tym samym miesiącu chciałby wnieść ten środek trwały do majątku spółki partnerskiej. Czy wniesienie środka trwałego (...)

Współwłasność samochodu

Współwłasność samochodu

W wyniku zawarcia umowy kupna-sprzedaży zakupiona została współwłasność samochodu w wysokości 99%, aby jak największą kwotę jego eksploatacji można było umieścić w kosztach prowadzenia działalności (...)

Współwłasność z osobą ubezwłasnowolnioną

Współwłasność z osobą ubezwłasnowolnioną

Jestem wraz z żoną T. współwłaścicielem działki, na której stoją dwa budynki. Jeden budynek piętrowy zamieszkuję wraz z żoną i 2-ką dzieci. Drugi budynek parterowy - mieszkalny, z dużym (...)

Kupno samochodu na współwłasność

Kupno samochodu na współwłasność

Moja matka - starsza osoba - ma zamiar kupić samochód, ale ponieważ nie posiada prawa jazdy (a także ze względu na wiek) ja będę użytkować pojazd. Mama ma zamiar uczynić mnie współwłaścicielem (...)

Współwłasność udziałów w sp. z o.o.

Współwłasność udziałów w sp. z o.o.

Czy można doprowadzić do scalenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez zawarcie umowy spółki cywilnej w tym celu, tak by łącznie dotychczasowi wspólnicy spółki z o.o., (...)

Zniesienie współwłasności nieruchomości

Zniesienie współwłasności nieruchomości

Jestem współwłaścicielem nieruchomości gruntowej, na której znajdują się trzy lokale stanowiące odrębną własność każdego z trzech współwłaścicieli gruntu. Współwłasność dotyczy (...)

Kradzież przedmiotów z majątku wspólnego

Kradzież przedmiotów z majątku wspólnego

Jesteśmy przed podziałem majątku. Żona wyprowadziła się z domu, w którym zostałem ja z dziećmi. Żona wykorzystując moje częste wyjazdy, przychodzi do dzieci "w odwiedziny" i korzystając z (...)

Rozliczenia majątkowe między konkubentami

Rozliczenia majątkowe między konkubentami

Od 1991 r. do 01. 2005 r., mieszkaliśmy razem, mamy 3 dzieci w wieku 15, 14 i 10 lat. Ona się wyprowadziła do kochanka, którego miała wcześniej, zamieszkała z nim i wzięli ślub w 06.2006 r. Nie (...)

Ustanowienie współwłasności nieruchomości

Ustanowienie współwłasności nieruchomości

Chciałabym ustanowić współwłaściciela na posiadaną przeze mnie działkę (grunty rolnicze, ziemia V klasa, niezabudowana, wyłączona spod uprawy - zadrzewiona). Jaka jest "procedura" ustanawiania (...)

Spółka cywilna wspólnikiem spółki z o.o.

Spółka cywilna wspólnikiem spółki z o.o.

Spółka cywilna 4 wspólników wniosła 3 lata temu aportem do Spółki z o.o. przedsiębiorstwo spółki cywilnej i zaprzestała wtedy działalności i nie zarejestrowała się według nowego prawa spółek. (...)

Sprzedaż udziału w nieruchomości

Sprzedaż udziału w nieruchomości

Jest czterech współwłaścicieli nieruchomości lokalu użytkowego. W akcie notarialnym oprócz udziałów procentowych jest zapisany sposób korzystania z pomieszczeń przez poszczególnych współwłaścicieli. (...)

Częściowe zniesienie współwłasności

Częściowe zniesienie współwłasności

Współwłaścicielami nieruchomości gruntowej, na której posadowiony jest budynek mieszkalny są trzy osoby. Jedna z nich mieszka w w/w budynku. Brak jest zgodności co do podziału. Jedna z osób informuje (...)

Podział majątku po zawarciu tzw. intercyzy

Podział majątku po zawarciu tzw. intercyzy

Czy jeżeli podczas trwania małżeństwa została podpisana notarialna umowa rozdzielności majątkowej to w przypadku zmiany wpisu w księdze wieczystej nieruchomości wspólnej z współwłasności (...)

Zniesienie współwłasności-domaganie się czynszu

Zniesienie współwłasności-domaganie się czynszu

27 lutego br Sąd Rejonowy wydał postanowienie dotyczące podziału kamienicy, na skutek którego otrzymałem 5 mieszkań. Na początku kwietnia zwróciłem się do drugiego współwłaściciela, który (...)

Udział w mieszkaniu a zwrot bonifikaty

Udział w mieszkaniu a zwrot bonifikaty

Teściowa wykupiła 4 lata temu mieszkanie komunalne z bonifikatą. Zgodnie z ustawą z 24 sierpnia 2007 r. o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie (...)

Zwrot kosztów utrzymania wspólnego domu

Zwrot kosztów utrzymania wspólnego domu

Po rozwodzie nie zrobiliśmy z byłym mężem podziału majątku. Postawiliśmy pośrodku domu ścianę, zrobiliśmy osobne wejścia i wszystko byłoby dobrze, gdyby nie fakt, że ja robię wszystkie opłaty (...)

Zniesienie współwłasności-pośrednictwo adwokata

Zniesienie współwłasności-pośrednictwo adwokata

Czy jest możliwość wystąpienia do sądu o wydzielenie współwłasności przez adwokata? Postawione pytanie należy rozumieć w następujący sposób: czy istnieje możliwość wystąpienia do sądu (...)

Odpowiedzialność za długi współwłaścicieli

Odpowiedzialność za długi współwłaścicieli

Aktem notarialnym przekazano 1/4 nieruchomości zabudowanej na współwłasność. W akcie notarialnym jest zapis: "wszystkie podatki i ciężary obdarowani zobowiązali się ponosić poczynając od 1.1.2002 (...)

Rozwód wspólnika spółki jawnej

Rozwód wspólnika spółki jawnej

Spółkę jawną tworzy trzech wspólników z udziałami w relacjach 33%, 33%, 34%. Co się dzieje ze wspólnym majątkiem wspólników w przypadku, gdy jeden ze wspólników bierze rozwód? Czy współmałżonek (...)

FORUM PRAWNE

Współwłasność

Współwłasność Proszę o pomoc. Postanowieniem sądu w Opolu Lubelskim z dnia 23.02.2012 odziedziczyłam wraz z siostrą po 1/2 części spadek po ojcu zmarłym 13.06.2009 r. Ojciec nie zdążył (...)

współwłasność...

współwłasność... Współwłasność Bracia Zenon K. i Piotr K. są współwłaścicielami nieruchomości budynkowej (po ½ części). Od kilku lat z budynku korzysta jedynie jeden z braci (...)

współwłasność

współwłasność Otrzymałem od rodziców działkę budowlaną w formie darowizny, po ślubie. Niebawem planujemy się budować. Żona poprosiła o to aby dom który wybudujemy był wspólny natomiast (...)

współwłasność

współwłasność Witam, Moi rodzice są współwłaścicielami nieruchomości, w której znajduje się 7 mieszkań. Współwłaścicieli jest 30, a udział moich rodziców to razem 69/960. Nie mieszkamy (...)

współwłasność

współwłasność WITAM RAZEM Z ŻONĄ I TEŚCIEM ZAKUPILI MY DZIAŁKĘ PO JEDNEJ TRZECIEJ WŁASNOŚCI.NA TEJ DZIAŁCE ZOSTAŁ WYBUDOWANY DOM KTÓRYCH UDZIAŁOWCAMI TEŻ BYLIŚMY MY RAZEM.TERAZ TEŚĆ (...)

współwłasność

współwłasność Witam. Piszę z proźbą o poradę. Jestem współwłaścicielem domu piętrowego, współwlaścicieli jest dwoch ( każdy po 50%)mieszkam na piętrze, każdy z współwłaścicieli (...)

współwłasność

współwłasność Otrzymałem od rodziców działkę budowlaną w formie darowizny, po ślubie. Niebawem planujemy się z żoną budować. Żona poprosiła o to aby dom który wybudujemy był (...)

SN postanowienie

SN postanowienie Witam! Mam wielki problem z dotarciem do Postanowienia SN z dnia 5 marca 2008 roku Sygn. akt V CSK 447/07 Czy ktoś może mi pomóc w dotarciu do treści tego postanowienia ? Przekopałem (...)

współwłasność samochodu

współwłasność samochodu Niedawno kupilem samochód i zrobiłem błąd bo nie uczyniem z taty współwłaściciela (chodzi o zniżki przy ubezpieczeniu). Jestem w trakcie rejestracji samochodu, została (...)

Podział działki stanowiącej współwłasność

Podział działki stanowiącej współwłasność Witam, Post dotyczy sprawy podziału działki która stanowi współwłasność na którym stoi dom z 4 kondygnacjami. Współwłasność domu została (...)

Współwłasność samochodu

Współwłasność samochodu Witam Mam pytanie a w kwestii współwłasności samochodu. Dzielę z Matką współwłasność samochodu i myślę nad dodaniem do dokumentów jeszcze mojej siostry. Czy (...)

jak zlikwidować współwłasność?

jak zlikwidować współwłasność? Witam, jestem współwłaścicielem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, chciałbym teraz znieść tą współwłasność, jakie są kolejne kroki do (...)

współwłasność co potrzeba aby kupić mieszkanie na współwłasność

współwłasność co potrzeba aby kupić mieszkanie na współwłasność czy ktos mi pomoze,jestesmy z mezem po weselu z wesela uzbieralismy niecale 30. tys zl,niesttey niestac nas na kupienie samemu (...)

Koszty, współwłasność

Koszty, współwłasność Zwracam się z prośbą o pomoc prawną w sprawie jak niżej. Razem z kolegą założyliśmy kilkanaście lat temu spółkę cywilną (po 50%). Obecnie w wyniku różnych splotów (...)

Współwłasność garażu

Współwłasność garażu Witam, Chciałabym wiedzieć w jaki sposób znieść współwłasność garażu. W trakcie małżeństwa zakupiony został garaż, małżeństwo bez rozdzielność majątkowej. (...)

współwłasność- remont

współwłasność- remont Mam pytanie, może ktoś już miał z takim watkiem styczność. Otóż: Moj nażyczony jest współwłaścicielem działki na której stoi nieruchomość. Chcemy znieść współwłasność (...)

WSPÓŁWŁASNOŚĆ DOMU

WSPÓŁWŁASNOŚĆ DOMU Dom stanowi współwłasność "x" w 5/6 części i "y" w 1/6 części .Tylko" x" mieszka w tym domu z 2 synami. Czy "x" może przepisać (...)

Mieszkanie - współwłasność

Mieszkanie - współwłasność Chciałabym z drugą osobą kupić jeszcze w tym roku mieszkanie, jak to wygląda od strony umowy? Czy na umowie jest zaznaczony procentowy udział każdej z osób? Czy (...)

Współwłasność wodociagu

Współwłasność wodociagu Witam Rok temu 7 osób kupiło obok siebie działki budowlane. Po drugiej stronie drogi było kolejnych siedmiu mieszkańców z tym że oni są już wybudowali wczesniej. Maja (...)

Współwłasność a koszty

Współwłasność a koszty Witam Jestem współwłascicielem nieruchomości (dom i działka) 50 na 50% udziałów wraz z bratem Brat mieszka r rodziną w blokach, jego nie obchodzi nieruchomość Nie (...)

Porady prawne

e-prawnik.pl 2021 | Wszelkie prawa zastrzeżone , Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.