Zmiana dłużnika a zgoda wierzyciela

Pytanie:

Jestem dłużnikiem. Mój dług wynosi 5000 zł z tytułu niezapłacenia faktury. Od pół roku nie regulowałem należności z braku pieniędzy. Teraz podpisałem z pośrednikiem bankowym (firmą) umowę o zastępstwo w spłacie (przejęcie długu przez firmę). Firma chce natychmiast rozpocząć spłatę moich długów. Wierzyciel nie wyraża jednak zgody na zmianę przejęcie długu. Dla mnie jest to jedyny ratunek. Czy zgodnie z art. 521 § 2 KPC bez zgody wierzyciela ktoś też może przejąć mój dług? Jak inaczej się ratować przed wierzycielem, który jeśli nie wyrazi zgody na przejęcie - "zabije" mnie odsetkami i odsetkami od odsetek?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Rozumiemy, iż w pytaniu chodzi o art. 521 kodeksu cywilnego, który dotyczy zmiany dłużnika. W sytuacji, gdy zgody na zajęcie długu odmówił wierzyciel, wówczas osoba, która według umowy miała przejąć dług - mimo bezskuteczności umowy - odpowiada względem dłużnika za to, że wierzyciel nie będzie domagał się od niego spełnienia świadczenia. W przeciwnym razie dłużnik miałby roszczenie wobec osoby trzeciej o wyrównanie strat, jakie poniósł w związku z zażądaniem od niego przez wierzyciela spełnienia świadczenia. Dłużnik zatem może domagać się od osoby trzeciej na podstawie tego przepisu zaspokojenia wierzyciela w terminie płatności długu. Wierzyciel nie może natomiast odmówić przyjęcia świadczenia pieniężnego od osoby trzeciej, jeżeli jest już ono wymagalne.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY