Prawo cywilne: Współwłasność - Porady prawne

Naruszenie zasad współwłasności

Nieruchomość jest zapisana w księdze wieczystej jako współwłasność w częściach równych. Współwłaścicielami są: ja i moja żona (1/2 nieruchomości) oraz nasza znajoma wraz z małżonkiem (...)

Najem lokalu będącego współwłasnością

Jestem właścicielem w 1/8 części budynku, w którym znajdują się dwa lokale wynajmowane na działalność handlową. Nieruchomość ta nie posiada administratora ani zarządcy, nie ma wyodrębnionych (...)

Czy były mąż może sprzedać bez mojej zgody nasz dom?

W raz z moim byłym mężem posiadamy dom jednorodzinny. Obecnie w owym domu żyje tylko mój były mąż, ja z córeczką mieszkam u rodziców. Chciałabym przeprowadzić zniesienie współwłasności. (...)

Rozliczenie nakładów przy znoszeniu współwłasności

Czy przy zniesieniu współwłasności nieruchomości (dom jednorodzinny + posesja) strona A (1/2 udziałów; strona A ponosiła większą część nakładów na nieruchomość przez wiele lat) może żądać (...)

Naruszanie prawa jednego ze współwłaścicieli

W mieszkaniu małżonków często przebywa teściowa (matka żony). Bywa, że zostaje w mieszkaniu na noc. Dzieje się to wbrew woli męża. Stosunki pomiędzy małżonkami zmierzają ku rozkładowi pożycia, (...)

Współwłaściciel nieruchomości nie płaci rachunków

Jestem współwłaścicielem domu w 50% z drugą osobą. Problem mam z płatnościami za gaz i energie elektryczną, gdyż obydwa liczniki są na moje nazwisko a tamta osoba korzysta bez ograniczeń z (...)

Czynsz od współwłaściciela

Nieruchomość użytkowa z częścią mieszkalną jest w posiadaniu kilku współwłaścicieli. Żadna z części nieruchomości (żaden lokal) nie został wyodrębniony na własność, w tym również (...)

Korzystanie z części wspólnej nieruchomości

Kamienica należy do 6 współwłaścicieli. Znajduje się w niej 8 lokali wydzielonych. Rozumiem, że klatka schodowa oraz poszczególne inne części kamienicy zaznaczone na planie jako części wspólne (...)

Zmuszenie współwłaściciela do sprzedaży udziału

Co zrobić jeśli dom jest niesymetryczny, więc niepodzielny, ma kilku współwłaścicieli, ma też osobę w mieszkaniu 'kwaterunkowym"? Czy współwłaściciel ma prawo zażądać od pozostałych wykupu (...)

Kupno i sprzedaż samochodu przez małżonków

Czy na umowie kupna - sprzedaży samochodu powinien być spisany właściciel i współwłaściciel pojazdu (np. mąż i żona)? Czy w przypadku zakupu pojazdu przez małżonków powinni oni też być (...)

Udział w drodze wewnętrznej prawa i obowiązki

Działkę o powierzchni ok 1 ha podzielono na kilka działek budowlanych o różnych /nierównych sobie/ powierzchniach. Dojazd z drogi publicznej do tych nowych działek wydzielono jako oddzielną działkę (...)

Komisyjne otwarcie wspólnego schowka

Jestem właścicielką mieszkania w budynku, w którym dla każdych sześciu lokali mieszkalnych jest przydzielony jeden schowek dostępny z klatki schodowej. Wkrótce po przekazaniu kluczy (...)

Dysponowanie majątkiem wspólnym po rozwodzie

Rozwód został przeprowadzony dwa lata temu. W trakcie postępowania nie orzeczono o podziale majątku. W skład majątku wchodzą miedzy innymi akcje. Były to akcje pracownicze które zostały (...)

Współwłasność kamienicy i użyczenie lokalu

Jestem współwłaścicielem (w 1/2) kamienicy, której drugim właścicielem jest gmina. W kamienicy tej są dwa wolne mieszkania. Mam pełnoletniego syna i chciałbym, żeby zamieszkał w (...)

Prawo do zajmowania lokalu a umowa dożywocia

Ojciec przeniósł na mnie oraz na mojego męża na mocy umowy dożywocia zawartej w formie aktu notarialnego współwłasność 1/4 zabudowanej nieruchomości, w zamian za dożywotnie utrzymanie. (...)

Współwłasność - pożytki i nakłady na rzecz wspólną

Współwłasnośc w częściach ułamkowych - kto i w jakiej wysokości jest uprawniony do pożytków z rzeczy? Kto jest zobowiązany do ponoszenia wydatków i ciężarów związanych z rzeczą wspólną? (...)

Zniesienie współwłasności

Jak przeprowadzić zniesienie współwłasności nieruchomości? Czy wymagana jest zgoda pozostałych współwłaścicieli? Jakie wiążą się z tym koszta?

Bezumowne korzystanie z części wspólnych

12 lat temu powstała wspólnota mieszkaniowa i od tego czasu jeden z właścicieli zajął ok 4,50 m2 powierzchni wspólnej. Przez cały okres użytkowania (do marca br) nie był wzywany do opuszczenia (...)

Umowa zniesienia współwłasności nieruchomości

Jakie elementy powinna określać umowa zniesienia współwłasności nieruchomości?

Zniesienie współwłasności nieruchomości a plan zagospodarowania przestrzennego

Czy postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą uniemożliwić zniesienie własności nieruchomości przez jej podział?

Zniesienie współwłasności nieruchomości a nakłady na nieruchomość

Jak należy rozwiązać kwestię nakładów na nieruchomość przy znoszeniu jej współwłasności?

Zniesienie współwłasności nieruchomości a dopłaty pieniężne

Czym są dopłaty pieniężne przy zniesieniu współwłasności nieruchomości?

Zniesienie współwłasności nieruchomości przez podział fizyczny

Czy można znieść współwłasność nieruchomości przez podział fizyczny?

Wpis w księdze wieczystej a współwłasność

Czy współwłaściciel, który nie jest wpisany do księgi wieczystej traci swoje prawo?

Rozporządzanie rzeczą wspólną

czy do rozporządzenia rzeczą wspólną potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli?

Wywóz nieczystości firma i dom

Prowadzę firmę (spółka cywilna) i mieszkam w tym samym domu, na tej samej posesji. Razem ze wspólniczką zatrudniam jednego pracownika. W mieszkaniu mieszkam z moją rodziną - razem 4 osoby. Przy (...)

Zgłoszenie samowoli budowlanej

Czy i gdzie powinnam zgłosić taką samowolę współwłaściciela?

Remont dachu - zgoda współwłaściciela

Jestem współwłaścicielem 1/3 części nieruchomości, gdzie każdy lokal ma odrębna księgę wieczysta, a wspólne są tylko dach i ściany nośne, chce przeprowadzić remont dachu, na który inspektor (...)

Zniesienie współwłasności mimo sprzeciwu pozostałych współwłaścicieli

Jak postąpić w sytuacji, gdy pozostali współwłaściciele nie zgadzają się na zniesienie współwłasności, a jednocześnie, współwłasność w praktyce nie pozwala na korzystanie z rzeczy?

Przyjęcie odszkodowania a czynności zachowawcze

Czy przyjęcie odszkodowania jest czynnością zachowawczą i w związku z tym zapłata odszkodowania może nastąpić do rąk jednego ze współwłaścicieli?

Zgoda współwłaściciela na wynajęcie lokalu w nieruchomości

Witam. Jestem współwłaścicielem nieruchomości. Czy aby wynająć jeden z jej lokali muszę uzyskać zgodę drugiego współwłaściciela?

Czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu nieruchomością wspólną

Czy użyczenie lokalu jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu nieruchomością wspólną?

Zniesienie współwłasności przez przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli

Czy sąd może znieść współwłasność przyznając rzecz na własność jednemu ze współwłaścicieli nawet wbrew jego woli

Zniesienie współwłasności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

Jakie są sposoby zniesienia współwłasności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego?

Wniosek o zniesienie współwłasności a brak wiadomości co do osób pozostałych współwłaścicieli

W jaki sposób sporządzić wniosek o zniesienie współwłasności nieruchomości, jeżeli nie są znani wszyscy współwłaściciele?

Częściowe zniesienie współwłasności

Czy dopuszczalne jest takie zniesienie współwłasności nieruchomości, że jej cześć przypadnie na wyłączną własność jednemu ze współwłaścicieli, a pozostała znajdować się będzie nadal (...)

Umowne zniesienie współwłasności nieruchomości

Na czym polega umowne zniesienie współwłasności?

Uprawnienia współwłaściciela rzeczy

Czy udziały w rzeczy wspólnej decydują o tym, w jakim zakresie każdy ze współwłaścicieli może korzystać z rzeczy?

Zaświadczenie starosty, stwierdzające samodzielność lokalu

Czy zaświadczenie starosty, stwierdzające samodzielność lokalu, jest wiążące w sprawach sądowych o zniesienie współwłasności lokali?

Warunki fizycznego podziału budynku w postępowaniu o zniesienie jego współwłasności

Jakie są warunki fizycznego podziału budynku w postępowaniu o zniesienie jego współwłasności?

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika