Komisyjne otwarcie wspólnego schowka

Pytanie:

"Jestem właścicielką mieszkania w budynku, w którym dla każdych sześciu lokali mieszkalnych jest przydzielony jeden schowek dostępny z klatki schodowej. Wkrótce po przekazaniu kluczy paru mieszkańców porozumiało się i wymienili zamek nie przekazując kluczy pozostałym. Ja nie mieszkam we wspomnianym lokalu tylko go wynajmuję i rzadko bywam w tym budynku. Obecnie jednak chciałam skorzystać ze schowka i zwróciłam się do pozostałych właścicieli o udostępnienie klucza w celu zrobienia kopii. Otrzymałam odmowę i wyjaśnienie, że dopóki wynajmuję mieszkanie to oni mi nie dadzą klucza do schowka (obawa przed kradzieżami). Czy mam prawo wezwać policję i w obecności funkcjonariusza wymienić zamek? Czy muszę sądownie upominać się o moje prawo do tego pomieszczenia? Na jakie paragrafy się powołać?"

Odpowiedź prawnika: Komisyjne otwarcie wspólnego schowka

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego przysługuje Pani prawo odrębnej własności mieszkania. W ramach prawa własności jest Pani uprawniona do korzystania z rzeczy wspólnej, stanowiącej współwłasność właścicieli mieszkań własnościowych. Jedną z części wspólnych właścicieli mieszkań są schowki (stanowiące część wspólną właścicieli mieszkań). Jak zakładamy, na podstawie umowy każdym sześciu mieszkaniom został przydzielony jeden schowek - tzw. podział części wspólnej do używania - podział quoad usum.

W świetle powyższych okoliczności jest Pani uprawniona do współkorzystania ze schowka. Zgodnie z przepisem art. 206 kc każdy ze współwłaścicieli jest upoważniony do współposiadania rzeczy wspólnej i korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli.

Jeśli w świetle powyższego nie została Pani dopuszczona do współposiadania i korzystania z rzeczy wbrew prawu (a tak jest w przedstawionej sytuacji) przysługuje Pani prawo do wytoczenia powództwa o dopuszczenie do posiadania rzeczy wspólnej na podstawie właśnie przepisu art. 206 kc. Oczywiście przed wystosowaniem do sądu pozwu (sprawa rozpoznawana jest w postępowaniu procesowym - tak SN w orzeczeniu z dnia 28 lutego 1973 r., III CRN 421/72) może Pani wystosować do współwłaścicieli ostateczne przedsądowe wezwanie do dopuszczenia do posiadania (najlepiej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) wraz z informacją, iż w przypadku niedopuszczenia do posiadania we wskazanym terminie (przykładowo można podać termin 7 dni) skieruje Pani do sądu pozew o dopuszczenie do posiadania a strona przegrywająca będzie zobowiązana ponieść koszty postępowania (a w tym i koszty pełnomocnika, jeśli takiego Pani ustanowi). Bardzo prawdopodobne, iż takie wezwanie poskutkuje wydaniem kluczy (dopuszczeniem do posiadania). Jeśli jednak współwłaściciele nie wydadzą Pani kluczy, konieczne będzie skierowanie prawomocnego orzeczenia do komornika w celu wyegzekwowania dopuszczenia do posiadania. Dopiero na tym etapie postępowania komornik będzie uprawniony do wprowadzenia Pani we współposiadanie pomieszczenia.

Jeśliby Pani sama w aktualnym stanie zmieniła zamek, i nie dopuściła do współposiadania schowka przez pozostałych współwłaścicieli, takie roszczenie (o dopuszczenie do posiadania) będzie im przysługiwało. Pozaprawną kwestią jest natomiast wymienienie przez Panią zamka i wydanie kluczy pozostałym współwłaścicielom.


Grzegorz Pawelec

Adwokat

Wpisany na listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej.


Przez wiele lat szef redakcji serwisu e-prawnik.pl, aktualnie prowadzi własną Kancelarię Adwokacką w Krakowie, w ramach której świadczy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców.


Specjalizuje się w szeroko pojętej cywilistyce oraz prawie nowych technologii (e-commerce, prawo internetu). Reprezentuje także klientów indywidualnych w sprawach ubezpieczeniowych i karnych.


Autor licznych artykułów o tematyce prawniczej, publikowanych nie tylko na stronach serwisu e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika