e-prawnik.pl Porady prawne

Współwłasność - pożytki i nakłady na rzecz wspólną

Pytanie:

Współwłasnośc w częściach ułamkowych - kto i w jakiej wysokości jest uprawniony do pożytków z rzeczy? Kto jest zobowiązany do ponoszenia wydatków i ciężarów związanych z rzeczą wspólną? Czy istnieje możliwość umownej modyfikacji pożytków i wydatków?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Współwłasność - pożytki i nakłady na rzecz wspólną

9.8.2012

Rzecz wspólna przynosi różnego rodzaju korzyści jak i wiąże się z wydatkami. Dlatego konieczne jest stworzenie mechanizmu rozliczenia między współwłaścicielami. Zagadnienie to reguluje art.207 KC:

"Art. 207. Pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną."

Oznacza to, że bez względu na faktyczny wkład współwłaścicieli w dochody rzeczy wspólnej, oraz bez względu na ich faktyczne wydatki, mają oni prawo do takiej części przychodów i ponoszą takie wydatki jakie wynikają z ich udziału we współwłasności. Podział ten ma jednak charakter dyspozytywny, to znaczy, że współwłaściciele mogą inaczej ułożyć stosunki w drodze umowy, na przykład umówić się, że pożytki i ciężary będą ponosić stosownie do ich wkładu pracy. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że jeżeli nie zawarto umowy, pożytki i ciężary przypadają współwłaścicielom bez względu na faktyczny ich wkład i faktyczny nakład ich pracy.
W wyroku z 31.05.2010 (I ACa 458/2010) Sąd Apelacyjny w Krakowie stwierdził:

"Poniesienie przez jednego ze współwłaścicieli nakładów na przedmiot współwłasności, upoważnia tego współwłaściciela do żądania zwrotu przez każdego z pozostałych współwłaścicieli odpowiedniej wartości części wykonanego świadczenia, obliczonej w stosunku do wielkości udziału."

W orzecznictwie przyjmuje się, że współwłaściciel, który poczynił nakłady może żądać nie tylko zwrotu nakładów koniecznych, ale wszelkich nakładów, które przyczyniają się do podniesienia jakości rzeczy wspólnej. Nie może żądać tylko zwrotu takich nakładów, które służą wyłącznie jego wygodzie i komfortowi. Podstawą prawną rozliczeń jest tu artykuł 207 kodeksu cywilnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Współwłasność - pożytki i nakłady na rzecz wspólną

11fabiola

28.5.2014 13:45:33

Re: Współwłasność - pożytki i nakłady na rzecz wspólną

Orzecznictwo mówi też o sytuacji, gdy jeden ze współwłaścicieli nie korzysta ze swojego udziału /z różnych powodów, np. w mojej sytuacji współwłaściciel nie chce mnie wpuścić na działkę i do połowy domu/. Gdy jeden ze współwłaścicieli ma ograniczone prawo do korzystania wtedy ma prawo żądać odszkodowania i nie musi zwracać nakładów.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ