Współwłasność łączna małżeńska

Pytanie:

Zakupiłem ze wspólnych pieniędzy samochód. Faktura została wystawiona tylko na mnie i samochód jest zarejestrowany na mnie. Chcę z żoną być współwłaścicielami tego pojazdu. Jakie czynności podjąć, żeby formalnie żona została współwłaścicielem, aby uniknąć kłopotów i kosztów w razie mojej śmierci?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przede wszystkim nie sądzę, aby dla zagwarantowania interesów żony, konieczne było przerejestrowywanie samochodu na nazwisko obojga małżonków. Zupełnie wystarczającym byłoby zgodne oświadczenie obojga małżonków, iż samochód stanowi ich wspólność majątkową, jako że został zakupiony z pieniędzy stanowiących wspólny dorobek. Oświadczenie takie może też znaleźć się w ewentualnym testamencie. Wpis w dowodzie rejestracyjnym nie stanowi bowiem niepodważalnego domniemania własności. Jeżeli jednak koniecznie chcecie Państwo przerejestrować samochód to teoretycznie można to zrobić w dwojaki sposób. Albo, posługując się wspomnianym wyżej oświadczeniem (porozumieniem) próbować złożyć wniosek o nowy dowód rejestracyjny, twierdząc, iż samochód od początku stanowił przedmiot dorobku małżonków a dotychczasowy wpis rejestracyjny był wynikiem oczywistego błędu współmałżonka, albo poprzez dokonanie fikcyjnej czynności (darowizny, sprzedaży?), w wyniku której własność samochodu przejdzie z rzekomego majątku odrębnego męża na wspólność małżonków. W tym drugim przypadku, taka fikcyjna w istocie umowa, będzie wiązała się z obciążeniami fiskalnymi (podatek od darowizny, podatek od czynności cywilno-prawnej). Z kolei ta pierwsza umowa może być nie do strawienia przez urzędników gminnych. Pomocne w tym względzie byłoby skorzystanie z pomocy notariusza (np. stosowne porozumienia w formie aktu notarialnego lub przynajmniej z notarialnie poświadczonymi podpisami). Magia pieczęci notarialnej wpłynie na pewno pozytywnie na załatwienie sprawy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: