e-prawnik.pl Porady prawne

Współwłasność porady prawne - Strona 5

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Zniesienie współwłasności nieruchomości

  Jest nieruchomość położona w mieście w postaci budynku mieszkalnego z lokatorami i działką. Jestem współwłaścicielem tej nieruchomości na pół (po 1/2) z gminą miejską. Całą nieruchomością (...)

  Zniesienie współwłasności nieruchomości
 • Wynagrodzenie zarządcy

  W ustawie o własności lokali art. 14 pkt. 5 funkcjonuje zapis wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy. W wspólnocie X ustalone jest wynagrodzenie dla zarządcy i dla przewodniczącego zarządu.Czy (...)

  Wynagrodzenie zarządcy
 • Budowa na cudzej działce

  10 lat temu kupiłam na współwłasność razem z 9 innymi osobami mały ośrodek wypoczynkowy z 10 domkami letniskowymi. Za ogrodzeniem naszej działki jest inny ośrodek wypoczynkowy, który też wykupiły (...)

  Budowa na cudzej działce
 • Współwłasność nieruchomości

  Jestem współwłaścicielem kamienicy, której współwłasność nie została zniesiona i posiada wielu współwłaścicieli. Jeden z współwłaścicieli zajmuje mieszkanie ww. nieruchomości. Drugi (...)

  Współwłasność nieruchomości
 • Zwrot pożytków - zniesienie współwłasności

  Przed sądem toczy się sprawa o zniesienie współwłasności nieruchomości. Jestem współwłaścicielem tej nieruchomości. Na ostatniej rozprawie sąd zobowiązał w terminie 1 miesiąca do wskazania (...)

  Zwrot pożytków - zniesienie współwłasności
 • Zarząd wspólną nieruchomością

  Nieruchomość mieszkalna, w której znajduje się 9 samodzielnych lokali mieszkalnych z których 6 jest zasiedlona przez lokatorów. Pozostałe zasiedlają współwłaściciele, lokale i cała nieruchomość (...)

  Zarząd wspólną nieruchomością
 • Współwłasność konkubentów

  Podpisujemy z konkubentem umowę kupna mieszkania, na które bierzemy wspólny kredyt. Będzie to na zasadzie współwłasności ułamkowej. Od czego zależy wielkość tego ułamka i jakie rodzi to konsekwencje?

  Współwłasność konkubentów
 • Wspólne mieszkanie na kredyt bez ślubu

  Z chłopakiem bierzemy kredyt na mieszkanie (ja jestem poręczycielem kredytu).Będziemy zakładać księgę wieczystą mieszkania. Nie planujemy na razie ślubu. Kredyt będziemy spłacać wspólnie i (...)

  Wspólne mieszkanie na kredyt bez ślubu
 • Przedawnienie roszczenia o nakłady na wspólny dom

  Ja i mój były konkubent mieliśmy domek letniskowy, który w 2002 roku został sprzedany, a uzyskana kwota podzielona równo pomiędzy mnie i konkubenta. Teraz konkubent chce odzyskać nakłady finansowe (...)

  Przedawnienie roszczenia o nakłady na wspólny dom
 • Czynsz od współwłaściciela

  Nieruchomość jest w posiadaniu kilku współwłaścicieli, w tym jednym z współwłaścicieli jest spółka jawna. Żadna z części nieruchomości nie została wyodrębniona na własność. W jednym (...)

  Czynsz od współwłaściciela
 • Prawo do mieszkania zakupionego w konkubinacie

  Od kwietnia 2002 roku żyliśmy w nieformalnym związku. 19.11.2002 roku zakupiliśmy mieszkanie własnościowe, którego właścicielem był mój partner. Mieszkanie kupiliśmy częściowo z własnych (...)

  Prawo do mieszkania zakupionego w konkubinacie
 • Koszty utrzymania majątku

  Strony są po rozwodzie, ale bez dokonanego podziału majątku. W skład majątku wspólnego wchodzi m.in. dom jednorodzinny, w którym mieszka była żona. Były mąż mieszka gdzie indziej i od lat prowadzi (...)

  Koszty utrzymania majątku
 • Podział spadku

  Niedługo zapadnie postanowienie sądu o ustaleniu ustawowych spadkobierców po dziadku. Siostra i ja spodziewamy się w ten sposób uzyskać razem udziały w wysokości 1/6 spadku. Majątek spadkowy stanowią (...)

  Podział spadku
 • Nabycie udziału w drodze a służebność

  Mam działkę budowlaną, którą chcę podzielić. Niestety, aby to zrobić muszę mieć drogę 8-metrową (zgodnie z planem zagospodarowania), a mam w tej chwili tylko służebność 3 metry na 6 metrowej (...)

  Nabycie udziału w drodze a służebność
 • Zebranie kworum do głosowania we wspólnocie

  Jestem członkiem wspólnoty mieszkaniowej obejmującej 200 domków. Domki były oddawane w II etapach: pod koniec 2007 i 2008 roku po 100. Wspólnotę powołał developer i powierzył zarząd sobie samemu, (...)

  Zebranie kworum do głosowania we wspólnocie
 • Spłacenie konkubenta

  Trzy lata temu wzięłam wspólnie z konkubentem kredyt w Banku na mieszkanie w wys. 80 tyś. zł (po 40 tyś. na osobę, tak zostało zapisane w umowie). Jesteśmy współwłaścicielami mieszkania zakupionego (...)

  Spłacenie konkubenta
 • Sprzedaż nieruchomości gminnej

  Jestem właścicielem jednego z segmentów budynku garażowego - w zabudowie szeregowej - wybudowanego na gruncie stanowiącym własność komunalną, będącej jedną działką gruntu o jednym numerze (...)

  Sprzedaż nieruchomości gminnej
 • Licytacja komornika sądowego

  Sąd orzekł o zniesieniu współwłasności mieszkania. Ponieważ brak było ugody między współwłaścicielami nastąpi sprzedaż mieszkania w drodze licytacji przez komornika sądowego. Czy w takiej (...)

  Licytacja komornika sądowego
 • Udrażnianie wspólnej drogi dojazdowej do posesji

  Posiadałam wraz ze swoim byłym mężem sporą działkę rolną oraz zabudowania stanowiące zabudowę siedliskową. Po rozwodzie działka ta została notarialnie podzielona na kilka części w tym jedna, (...)

  Udrażnianie wspólnej drogi dojazdowej do posesji
 • Wspólny pozew o eksmisję

  Jestem wraz ze znajomym współwłaścicielem działki rolnej. Mamy księgę wieczystą. W księdze jest obecnie ujawniony tylko znajomy, lecz ja złożyłem również wniosek o wpis, który nie został (...)

  Wspólny pozew o eksmisję
 • Podział działki z hipoteką

  Chciałbym nabyć nieruchomość (działkę rolną), której sytuacja jeżeli chodzi o prawa własności jest następująca: działka ta ma dwóch współwłaścicieli braci (w udziałach po 1/2). Na udziale (...)

  Podział działki z hipoteką
 • Współwłasność drogi koniecznej

  Jestem właścicielem działki budowlanej mającej pośredni dostęp do drogi publicznej przez działkę gruntu stanowiącej drogę oraz współwłaścicielem tejże (w wysokości 1/52, bo tylu jest współwłaścicieli). (...)

  Współwłasność drogi koniecznej
 • Zarządzanie nieruchomością przez współwłaściciela

  Jestem współwłaścicielem kamienicy czynszowej (23 lokale mieszkalne) nabytej w drodze spadku, posiadającym 1/4 udziałów. Nie nastąpiło zniesienie współwłasności przez podział rzeczy wspólnej, (...)

  Zarządzanie nieruchomością przez współwłaściciela
 • Współwłasność w nieruchomości

  Mój ojciec jest współwłaścicielem w 1/3 jednej działki budowlanej o powierzchni 700m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym ok. 80m2 i w 1/3 dwóch przylegających do siebie działek budowlanych o powie. (...)

  Współwłasność w nieruchomości
 • Podział nieruchomości do używania

  Małżeństwo przed zawarciem związku małżeńskiego zakupiło dom na współwłasność z udziałami 1/4 i 3/4. Czy można podzielić nieruchomość poprzez ustalenie między współwłaścicielami (...)

  Podział nieruchomości do używania
 • Wpis do KW po zajęciu nieruchomości

  Firma nasza nabyła nieruchomość na drugiej licytacji sądowej w drodze przysądzenia własności. W 2007 r. braliśmy udział w I licytacji ale z powodu braku chętnych przystąpiliśmy do II licytacji (...)

  Wpis do KW po zajęciu nieruchomości
 • Zniesienie współwłasności

  Otrzymałam od matki darowiznę 1/2 udziału spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania.(matka żyje nie mieszka w tym mieszkaniu).Drugą część tj 1/2 ww udziału otrzymała w spadku po nieżyjącym (...)

  Zniesienie współwłasności
 • Rozdzielność majątkowa a rozwód

  W czasie małżeństwa ustanowiliśmy z mężem rozdzielność majątkową. Później kupiliśmy dom mamy go po połowie. Obecnie się rozwodzimy. Nie chcę mieszkać z mężem pod jednym dachem - jak (...)

  Rozdzielność majątkowa a rozwód
 • Wejście w posiadanie nieruchomości

  Na podstawie prawomocnego postanowienia sądu nieruchomość odziedziczyło 3 (zgodnych) współwłaścicieli (nie było działu spadku). Jedna z części nieruchomości była zajmowana przez matkę kuzynki, (...)

  Wejście w posiadanie nieruchomości
 • Spłata kredytu po rozwodzie oraz koszty utrzymania

  Jestem współwłaścicielem domu, którego drugim współwłaścicielem jest moja była żona. Na budowę domu został zaciągnięty kredyt za poręczeniem żony. Podczas sprawy rozwodowej podział majątku (...)

  Spłata kredytu po rozwodzie oraz koszty utrzymania
 • Separacja majątkowa

  Małżeństwo w podeszłym wieku posiada wspólność majątkową małżeńską oraz majątek nabyty w większości trwania małżeństwa. Z tego związku istnieje trójka dorosłych i samodzielnych dzieci. (...)

  Separacja majątkowa
 • Odpisy wniosku o zniesienie współwłasności

  Chcę złożyć do sądu wniosek o zniesienie współwłasności. Czy dla każdego uczestnika postępowania mam złożyć kserokopię wniosku i wszystkich załączników sprawy? Najbardziej chodzi mi o (...)

  Odpisy wniosku o zniesienie współwłasności
 • Wniosek o zniesienie współwłasności - wymagania

  Jakie dokumenty należy zgromadzić i dostarczyć (do sądu lub notariusza) w przypadku podziału majątku po uprawomocnieniu wyroku rozwodowego, jeśli chodzi o działkę wraz z domem jednorodzinnym, (...)

  Wniosek o zniesienie współwłasności - wymagania
 • Prawo współwłasności

  Jest jedna działka i kilku współwłaścicieli. Troje z nich posiada tam własność w częściach równych, jeden: ma część największą. W jakich częściach posiadają działkę - określa akt (...)

  Prawo współwłasności
 • Dział spadku i darowizna

  Wnoszę wniosek do Sądu o dział spadku po moim ojcu zmarłym 1987 roku. Otwarcie spadku nastąpiło sądownie i każdy z rodzeństwa ma prawomocne orzeczenie o nabyciu spadku, gdzie jest wyszczególnione, (...)

  Dział spadku i darowizna
 • Zarząd wspólną nieruchomością

  Nieruchomość - dom mieszkalny - stanowi współwłasność. W 1/4 udziału we współwłasności należy do osoby X, a 3/4 do osoby Y. Udziały te wynikają z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia (...)

  Zarząd wspólną nieruchomością
 • Montaż okien dachowych przez współwłaściciela

  Jestem właścicielem mieszkania znajdującego się na drugim, ostatnim piętrze budynku zbudowanego w latach 30tych. Budynek ten zamieszkują jeszcze dwie rodziny na niższych piętrach. Budynek jest (...)

  Montaż okien dachowych przez współwłaściciela
 • Zniesienie współwłasności - ustalenie wartości

  Mój ojciec założył sprawę o zniesienie współwłasności. Po jakimś czasie sąd przysłał \\\"Odpowiedź na wniosek\\\" złożoną przez drugą stronę: \\\"Przedkładając pełnomocnictwo uczestnika (...)

  Zniesienie współwłasności - ustalenie wartości
 • Przebudowa wspólnej nieruchomości bez zgody

  Jestem współwłaścicielem 1/4 części nieruchomości tj. działki i położonego na niej budynku gospodarczego po byłej kotłowni oraz szamba, do którego jesteśmy w czwórkę podłączeni. Nieruchomość (...)

  Przebudowa wspólnej nieruchomości bez zgody
 • Umowa sprzedaży udziału w nieruchomości

  Chcę sprzedać udział we współwłasności domu drugiemu współwłaścicielowi. Jaką mam gwarancję, że po podpisaniu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, osoba której sprzedaję moją część (...)

  Umowa sprzedaży udziału w nieruchomości

1

...

3

4

5

6

7

...

12