Prawa i obowiązki wynikające ze współwłasności

Pytanie:

"Jestem współwłaścicielką (współwłasność ułamkowa) drogi dojazdowej do mojej posesji (domek jednorodzinny). Oprócz mnie jest jeszcze trzech współwłaścicieli, gdyż droga umożliwia dojazd do czterech posesji. Dwie z nich moja i Sąsiada są zabudowane i zamieszkane, pozostałe dwie nie. Sąsiad jakiś czas temu wyprowadził się i wynajął swój dom jakiejś firmie, która przeznaczyła go na coś w rodzaju mieszkań służbowych. Mieszka więc w tym domu wiele osób, a każda z nich posiada samochód. Samochody w ilości ośmiu do dziesięciu sztuk są parkowane na całej naszej uliczce dojazdowej, zastawiają ją i bardzo eksploatują (nie jest to droga asfaltowa i wymaga przy intensywnym użytkowaniu regularnych napraw). Czy Sąsiad mógł bez naszej zgody pozwolić wynajmującym na użytkowanie wspólnej drogi dojazdowej? Czy osoby wynajmujące dom Sąsiada mają prawo do korzystania z drogi w dowolnym zakresie? Czy i w jaki sposób mogę wyegzekwować od Sąsiada pokrycie kosztów naprawienia drogi. W jakiej części powinien te koszty ponieść?"

Odpowiedź prawnika: Prawa i obowiązki wynikające ze współwłasności

Uprawnienia osób wynajmujących dom będą zależały od tego, jakie prawa przysługują samemu właścicielowi oraz od treści umowy najmu. Współwłaściciel ma prawo korzystać z całej rzeczy (tj. używać jej), a także pobierać pożytki jakie ona, ale musi mieć na względzie, że to samo uprawnienie przysługuje innym współwłaścicielom. Każdy ze współwłaścicieli jest bowiem uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli (art. 206 kc). Sąsiad ma obowiązek partycypować w kosztach w stosunku do swojego udziału w nieruchomości wspólnej. W przypadku wspólnej drogi, z uwagi na to, że korzystanie z niej jest w zasadzie niezależne od współdziałania innych właścicieli, możliwe jest realizowanie roszczenia o dopuszczenie do posiadania. Jednakże takie roszczenie nie wydaje się tu adekwatne, gdyż Pani jest w posiadaniu nieruchomości wspólnej, tyle że jest ona ograniczona prawdopodobnie w sposób niezgodny z przepisem art. 206 kodeksu cywilnego. Wydaje się, iż podstawą rozstrzygnięcia popisanej sytuacji może być art. 199 kc, zgodnie z którym do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli. Do czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu można naszym zdaniem zaliczyć wykorzystanie części drogi pod miejsca do parkowania, jeżeli w znacznym stopniu ogranicza to możliwość korzystania z drogi innym współwłaścicielom.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika