Najem lokalu będącego współwłasnością

Pytanie:

"Jestem właścicielem w 1/8 części budynku, w którym znajdują się dwa lokale wynajmowane na działalność handlową. Nieruchomość ta nie posiada administratora ani zarządcy, nie ma wyodrębnionych lokali. W umowie najmu większego lokalu wszyscy współwłaściciele oświadczają, że są właścicielami i wspólnie zarządzają przedmiotową nieruchomością. Czynsz pobierany przez poszczególnych współwłaścicieli odpowiada wielkości ich udziału. Natomiast czynsz z małego lokalu pobiera jedynie współwłaścicielka dysponująca 1/2 części przedmiotowej nieruchomości. Najemcę małego lokalu kilkakrotnie upomniałem, że zawarta przez niego umowa najmu z właścicielką 1/2 części nieruchomości jest bezprawna. Obie strony odmawiają mi udostępnienia umowy najmu. Nieoficjalnie wiem, że kwota najmu z umowy jest kilkakrotnie mniejsza od wartości rynkowych. Czy mogę pozwać najemcę małego lokalu o zapłatę na moją rzecz odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z małego lokalu- oczywiści w wysokości odpowiadającej mojemu udziałowi w nieruchomości. Ewentualnie jak inaczej dochodzić swych praw?"

Odpowiedź prawnika: Najem lokalu będącego współwłasnością

Zgodnie z art. 201 kodeksu cywilnego, do zarządu zwykłego rzeczą wspólną potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli. W braku takiej zgody każdy ze współwłaścicieli może żądać upoważnienia sądowego do dokonania czynności. Większość współwłaścicieli określa się na podstawie wielkości udziałów. Z powyższego wynika, iż współwłaściciel, którego udział wynosi ½ nie jest uprawniony do samodzielnego dokonywania czynności zwykłego zarządu ( za taką co do zasady przyjmuje się czynność polegającą na wynajmowaniu lokali w nieruchomości wspólnej.) W związku z tym umowa najmu zawarta przez osobę nieuprawnioną (współwłaściciela w ½ części nieruchomości) jest nieważna. Na podstawie art. 209 kodeksu cywilnego każdy ze współwłaścicieli może wykonywać wszelkie czynności i dochodzić wszelkich roszczeń, które zmierzają do zachowania wspólnego prawa. Z tego wynika, iż może Pan dochodzić zapłaty całości odszkodowania. Nie jest natomiast możliwe żądanie zapłaty jedynie części roszczenia, odpowiadającej wielkości udziału we współwłasności. Dochody z rzeczy wspólnej podlegają podziałowi dopiero po potrąceniu z nich kosztów utrzymania rzeczy wspólnej. Dopiero wówczas możliwe jest podzielenie kwot na odrębne części przypadające współwłaścicielom.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika