Sprzedaż kwoty mlecznej a VAT

Pytanie:

Jestem rolnikiem. VAT rozliczam na zasadach ogólnych. Chcę sprzedać kwotę mleczną. Czy muszę wystawić fakturę? Jeżeli tak, to jaka będzie stawka VAT?

Masz inne pytanie do prawnika?

6.11.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Sprzedaż kwoty mlecznej a VAT

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej.

Porady prawne

Ponieważ w ustawie o VAT nie zdefiniowano dla jej potrzeb pojęcia wartości niematerialnych i prawnych, uznaje się, że kwota mleczna, będąca prawem podatnika do wprowadzania do obrotu mleka lub przetworów mlecznych, jest wartością niematerialną i prawną, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Biorąc pod uwagę powyższe, w przypadku kiedy wartości niematerialne i prawne są przedmiotem odpłatnego przeniesienia przez podatnika VAT na inny podmiot, uznać należy, że jest to świadczenie usług i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Taki pogląd przeważa również w interpretacjach organów podatkowych (por. decyzja Izby Skarbowej w Poznaniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 9 marca 2006 r., sygn. PP-A/406-511/05/SDK).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. W związku z tym, że czynność sprzedaży limitów (kwoty mlecznej) otrzymanych przez producenta, hodowcę bydła na produkcję i dostawę mleka w danym roku nie została objęta stawkami preferencyjnymi, podlega opodatkowaniu stawką podstawową w wysokości 22% (tak: decyzja Izby Skarbowej w Katowicach w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 5 grudnia 2005 r., sygn. PPB2-4407/I/61/2005).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne