Środki dowodowe w postępowaniu karnym

Pytanie:

Jestem oskarżona o telefoniczne grożenie pozbawienia życia - z art. 190 KK. Nie ma jakichkolwiek podstaw, by wysuwać takie oskarżenie. Oświadczam, że nigdy do tej osoby nie dzwoniłam. Niemniej byłam już przesłuchiwana w tej sprawie (28.12.r..) a dzisiaj (15.01.r..) został przeprowadzony przez Dzielnicowego wywiad środowiskowy. Czy zebrane w ten sposób informacje mogą być wykorzystane przez oskarżającą? Jak się ma do tego Ustawa o ochronie danych osobowych? Czy mogę domagać się badania na wariografie? Czy mogę również prosić o badania psychiatryczne dla oskarżającej (już wcześniej mój brat był pomawiany o bicie i dręczenie psychiczne)?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.1.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Środki dowodowe w postępowaniu karnym

Wywiad środowiskowy jest jednym ze źródeł dowodowych wykorzystywanych w procesie karnym. Wyniki wywiadu mogą być wykorzystane przez sąd, a nie przez oskarżającą. Jeżeli chodzi o ochronę danych osobowych, należy stwierdzić, że jest ona w tym przypadku wykluczona, gdyż postanowienia sądu zarządzające wywiad środowiskowy skutecznie ochronę tych danych wyłącza (art. 23. ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych - przepis ustawy zezwala na przetwarzanie danych osobowych). Badanie na wariografie w polskiej procedurze karnej jest wykluczone jeżeli badanie to przeprowadzane jest w związku z przesłuchaniem. W innych przypadkach możliwe jest takie badanie. Może Pani złożyć wniosek o przeprowadzenie takiego badania na oskarżającej. Możliwe jest także złożenie wniosku o przeprowadzenie badań psychiatrycznych na oskarżającej, lecz tylko wówczas, gdy występuje ona w procesie w charakterze świadka. Wówczas musi ona na takie badania wyrazić zgodę. Należy jednak zastanowić się, czy powtarzające się bezpodstawne oskarżenia nie wyczerpują treści art. 234 kodeksu karnego, który penalizuje fałszywe oskarżanie innych osób m.in o przestępstwa określone w kodeksie karnym. Jest to przestępstwo, które może być popełnione tylko umyślnie, w związku z tym skuteczne oskarżenie takiej osoby wymagałoby udowodnienia jej umyślności w fałszywym oskarżaniu Państwa o niepopełnione czyny.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Altus RMS wezwanie do zapłaty

24.7.2020 przez: paweell5808

Usuniecie konta z forum internetowego.

26.3.2020 przez: 11anna11