Świadczenia socjalne żołnierzy

Pytanie:

"Czy w myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie służby wojskowej oraz uposażenia żołnierzy zawodowych wyz... w/g paragrafu 11 ust. 1 i 2 tegoż rozporządzenia, należą się żołnierzowi świadczenia socjalne, które są w tym zakładzie pracy jak również wynagrodzenie za godziny nadliczbowe oraz za pracę w nocy i święta? Pragnę nadmienić, że jest to praca w systemie 12-godzinnym i nie ma możliwości odebrania dni wolnych. Pracownicy tego zakładu takie świadczenia otrzymują. "

Odpowiedź prawnika: Świadczenia socjalne żołnierzy

Na podstawie powołanego przez Pytającego przepisu, do żołnierzy zawodowych pełniących służbę w instytucjach cywilnych stosuje się odpowiednio obowiązujące na zajmowanych przez nich stanowiskach służbowych przepisy m.in. prawa pracy dotyczące rozkładu czasu pracy i regulaminów pracy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby stosować do takich żołnierzy postanowienia układu zbiorowego pracy. Dlatego tez możliwe jest stosowanie przepisów obowiązujących w danym zakładzie pracy do żołnierzy zawodowych pełniących tam służbę.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika