Świadczenia socjalne żołnierzy

Pytanie:

Czy w myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie służby wojskowej oraz uposażenia żołnierzy zawodowych wyz... w/g paragrafu 11 ust. 1 i 2 tegoż rozporządzenia, należą się żołnierzowi świadczenia socjalne, które są w tym zakładzie pracy jak również wynagrodzenie za godziny nadliczbowe oraz za pracę w nocy i święta? Pragnę nadmienić, że jest to praca w systemie 12-godzinnym i nie ma możliwości odebrania dni wolnych. Pracownicy tego zakładu takie świadczenia otrzymują.

Masz inne pytanie do prawnika?

18.6.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Świadczenia socjalne żołnierzy

Na podstawie powołanego przez Pytającego przepisu, do żołnierzy zawodowych pełniących służbę w instytucjach cywilnych stosuje się odpowiednio obowiązujące na zajmowanych przez nich stanowiskach służbowych przepisy m.in. prawa pracy dotyczące rozkładu czasu pracy i regulaminów pracy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby stosować do takich żołnierzy postanowienia układu zbiorowego pracy. Dlatego tez możliwe jest stosowanie przepisów obowiązujących w danym zakładzie pracy do żołnierzy zawodowych pełniących tam służbę.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Stypendia - jaką pomoc materialną mogą otrzymać studenci i doktoranci w roku akademickim 2018/2019?

Stypendia - jaką pomoc materialną mogą otrzymać studenci i doktoranci w roku akademickim 2018/2019?

Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2018/2019 Oprócz przepisów powszechnie obowiązujących, przyznawanie pomocy materialnej dla studentów finansowanej z budżetu państwa reguluje także szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów ustalany przez rektora uczelni (...)

Podstawa wymiaru Twojej składki na ubezpieczenie społeczne - sprawdź ile wynosi i jak ją ustalić

Podstawa wymiaru Twojej składki na ubezpieczenie społeczne - sprawdź ile wynosi i jak ją ustalić

Ile wynosi wysokość składki na ubezpieczenia? Wysokości składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe wyrażone są w formie stopy procentowej, jednakowej dla wszystkich ubezpieczonych. Z kolei stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych (...)

Ubezpieczenia i świadczenia wypadkowe

Ubezpieczenia i świadczenia wypadkowe

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (zwana "ustawą wypadkową") określa m.in. rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zasady ustalania prawa do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku wyrównawczego, ich wysokości oraz zasady wypłaty (...)

Jesteś płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne? Wiesz, kiedy możesz zostać ukarany?

Jesteś płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne? Wiesz, kiedy możesz zostać ukarany?

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych przewiduje odpowiedzialność karną płatnika składek za nieprzestrzeganie jej przepisów.   Kto jest płatnikiem składek? Płatnik składek to według ustawy: pracodawca - pracodawca - w stosunku do pracowników i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna pozostająca z inną osobą (...)

Kto i kiedy zgłasza Cię do ubezpieczenia zdrowotnego?

Kto i kiedy zgłasza Cię do ubezpieczenia zdrowotnego?

Zakres osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia, jak wskazuje sama nazwa ustawy, jest powszechny. Tylko bowiem dzięki powszechności ubezpieczeń możliwe jest osiągnięcie celów jakie stawia sobie system służby zdrowia: zapewnienie równości w dostępie do świadczeń medycznych, opieka zgodna z potrzebami jednostki według aktualnej wiedzy medycznej, rehabilitacja, (...)

Dla kogo Wojska Obrony Terytorialnej?

Dla kogo Wojska Obrony Terytorialnej?

Co to są Wojska Obrony Terytorialnej?  Wojska Obrony Terytorialnej (WOT), czyli faktycznie piąty rodzaj sił zbrojnych obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej, stanowią uzupełnienie i jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski. W obecnej sytuacji geopolitycznej Wojska Obrony Terytorialnej są jedynym, relatywnie szybkim, tanim i skutecznym (...)

Zwiększenie poziomu finansowania wydatków obronnych

Zwiększenie poziomu finansowania wydatków obronnych

Ustawa o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych zakłada zmianę sposobu obliczania udziału wydatków obronnych w PKB i ich wzrost. Wydatki na obronność mają w 2018 r. wynieść co najmniej 2% PKB, w roku 2020 wrosnąć do 2,1% PKB, a docelowo - do minimum (...)

Zawodowa służba wojskowa

Zawodowa służba wojskowa

Czemu mają służyć proponowane zmiany w służbie wojskowej?Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw, który jest teraz w Sejmie, przewiduje m.in., że osoby z podwójnym obywatelstwem będą mogły pełnić służbę zawodową w polskiej armii. Przewiduje się ponadto funkcjonowanie kontraktowej zawodowej (...)

Zmiany dotyczące służby wojskowej

Zmiany dotyczące służby wojskowej

Jakie nowe przepisy dotyczą naboru do wojska?6 grudnia 2008 r. wchodzi wi życie ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Nowe przepisy dotyczą osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony, żołnierzy czynnej służby wojskowej oraz żołnierzy rezerwy. (...)

Wsparcie dla żołnierzy i ich rodzin

Wsparcie dla żołnierzy i ich rodzin

Jakie nowe przepisy zainteresują żołnierzy?Posło­wie uznali, iż poświęce­nie dla Ojczyzny powinno być odpowiednio doce­niane przez państwo. Nowelizacja ustawy o służbie wojsko­wej żołnierzy zawodowych oraz niektó­rych innych ustaw przewiduje pomoc dla rannych i poszkodowanych żołnierzy oraz rodzin żołnierzy zaginionych podczas wykonywania zadań służbowych (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Świadczenia niewchodzące w skłąd wynagrodzenia

Świadczenia niewchodzące w skłąd wynagrodzenia

Jakie świadczenia nie wchodzą w skład wynagrodzenia? Zgodnie z przyjętymi poglądami doktryny, w skład wynagrodzenia nie wchodzą w szczególności: świadczenia wyrównawcze (...)

Podleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu

Podleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu

Kto podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu? Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych Art. 6. 1. Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem (...)

Emerytura wojskowa a kapitał początkowy

Emerytura wojskowa a kapitał początkowy

Jestem emerytem wojskowym. Świadczenie to nabyłem w 1996 roku. Zaraz po nabyciu świadczeń jak wyżej podjąłem prace w cywilu na pełnym etacie i obecnie osiągam stosunkowo wysokie przychody w stosunku (...)

Renta inwalidzka i świadczenie pieniężne żołnierza

Renta inwalidzka i świadczenie pieniężne żołnierza

Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej przysługuje przez okres jednego roku (...)

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne

Kto podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu? Zgodnie z ustawą o o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: Art. 66. 1. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (...)

Zatrudnienie emerytowanego żołnierza

Zatrudnienie emerytowanego żołnierza

Czy zatrudniając emerytowanego wojskowego, który wcześniej nie pracował w oparciu o umowę o pracę, należy w przypadku udzielania urlopu wypoczynkowego, traktować go tak jak osobę podejmujacą (...)

FORUM PRAWNE

Równoważnik za remont lokalu albo jego brak dla emeryta policyjnego

Równoważnik za remont lokalu albo jego brak dla emeryta policyjnego Zagadnienie ma wprawdzie charakter prawnoadministracyjny, ale wątek umieszczam także w tym dziale, gdyż pilnie poszukuję odpowiedzi. (...)

Świadczenia socjalne

Świadczenia socjalne witam mam pytanie co mam zrobić, gdy mój zakład pracy nie wypłaca żadnych świadczeń socjalnych? z góry dziękuje za pomoc

Wydatki socjalne w Polsce 2011 - DANE !!!

Wydatki socjalne w Polsce 2011 - DANE !!! Wydatki socjalne jako procent PKB: 18,6 proc. Wydatki socjalne w przeliczeniu na parytet siły nabywczej: 2630 PPS Podział wydatków. Świadczenia: * emerytalne (...)

Ratunku zlapal mnie komornik

Ratunku zlapal mnie komornik Stalo sie. Namierzyl mnie w pracy. Ksiegowa zadecydowala ze sciagac mi beda 900 zl z pensji ktora wynosi 3000 zl.Uwaga , umowa jest umowa o dzielo!!!!!! Co zrobic zeby ni sciagli (...)

Zatrudnienie na 3 m-ce a świadczenia socjalne

Zatrudnienie na 3 m-ce a świadczenia socjalne Pracownik zatrudniony na Umowe o prace na okres trzy miesiace powinien dostawać świadczenia socjalne typu: paczka na świeta jak pozostali pracowncy czy (...)

nowy projekt emerytur dla mundurowych?

nowy projekt emerytur dla mundurowych? Jak ma wygladac zmiana z emeryturach po wprowadzeniu teog nowego projektu? Funkcjonariusze mają pracować o 10 lat dłużej niż obecnie i nadal będziemy dokładać (...)

Jakim terminem należy definiować stosunek służbowy zawodowej służby wojskowej żołnierza zawodowego?

Jakim terminem należy definiować stosunek służbowy zawodowej służby wojskowej żołnierza zawodowego? Jakim terminem należy definiować stosunek służbowy zawodowej służby wojskowej żołnierza (...)

wypowiedzenie stosunku służbowego podczas usprawiedliwionej nieobecności w pracy

wypowiedzenie stosunku służbowego podczas usprawiedliwionej nieobecności w pracy Bardzo proszę o podanie wszystkich możliwości z podaniem podstawy prawnej,kiedy mozna zwolnić pracownika na zwolnieniu (...)

NSR da rezerwiście ulgi podatkowe?

NSR da rezerwiście ulgi podatkowe? Hej tam. Razem z kumple wybieramy sie do NSR jako rezerwiści nie jako przyszli zawodowi żołnierze. Mam pytanie w związku z końcem roku zbliżającym się, czy służba (...)

Porady prawne