e-prawnik.pl Porady prawne

Zbiorowe prawo pracy porady prawne

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Czy należy mi się odprawa z tytułu likwidacji mojego stanowiska?

  Obecnie mija już 10 lat odkąd pracuję w zakładzie pracy. Z powodu cięcia wydatków, pracodawca zaproponował mi dwie opcje wypowiedzenie umowy za porozumienia stron (likwidowane jest moje stanowisko), (...)

  Czy należy mi się odprawa z tytułu likwidacji mojego stanowiska?
 • Skutki przejęcia pracowników w trybie art. 23[1] KP

  Wśród pracowników przejętych przez nowego pracodawcę znajdują się pracownicy będący członkami Międzyzakładowego Związku Zawodowego u pracodawcy przekazującego.Czy przejęci pracownicy-członkowie (...)

  Skutki przejęcia pracowników w trybie art. 23[1] KP
 • Skutki przejścia części zakładu pracy na innego pracodawcę-art.23[1]

  Grupa pracowników danego pracodawcy została przekazana w trybie art.23[1]KP innemu pracodawcy. Wśród nich znaleźli się pracownicy [2 osoby] pełniący u dotychczasowego pracodawcy funkcję społecznych (...)

  Skutki przejścia części zakładu pracy na innego pracodawcę-art.23[1]
 • Grupowe zwolnienie pracowników w rozumieniu ustawy o zwolnieniach grupowych

  Jakie warunki muszą zostać spełnione, by można mówić o grupowym zwolnieniu pracowników w rozumieniu ustawy o zwolnieniach grupowych?

  Grupowe zwolnienie pracowników w rozumieniu ustawy o zwolnieniach grupowych
 • Uprzedzanie pracodawcy o zwolnieniu do czynności związkowych

  Czy należy uprzedzać pracodawcę o zwolnieniu do czynności związkowych?

  Uprzedzanie pracodawcy o zwolnieniu do czynności związkowych
 • Warunek zwolnienia od pracy pracownika związkowego

  Jaki jest warunek zwolnienia od pracy pracownika związkowego?

  Warunek zwolnienia od pracy pracownika związkowego
 • Czas na zwolnienie od pracy pracownika związkowego

  Jaki jest czas na zwolnienie od pracy pracownika związkowego?

  Czas na zwolnienie od pracy pracownika związkowego
 • Zwolnienie od pracy pracownika związkowego

  W jakiej sytuacji może mieć miejsce zwolnienie od pracy pracownika związkowego?

  Zwolnienie od pracy pracownika związkowego
 • Co powinien zawierać wniosek o rejestrację związku zawodowego?

  Co powinien zawierać wniosek o rejestrację związku zawodowego?

  Co powinien zawierać wniosek o rejestrację związku zawodowego?
 • Jak założyć związek zawodowy?

  Jak założyć związek zawodowy?

  Jak założyć związek zawodowy?
 • Osobowość prawna związku zawodowego

  Jeżeli osobowość prawna zakładowej organizacji związkowej wynika ze Statutu Związku, jakie z tego tytułu ma obowiązki i prawa zakładowa organizacja związkowa?

  Osobowość prawna związku zawodowego
 • Zwolnienie od świadczenia pracy

  Która organizacja powinna wystąpić o zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w trybie art. 25 ust 2 Ustawy o Związkach Zawodowych? Czy organizacja ponadzakładowa powołująca go na posiedzenie (...)

  Zwolnienie od świadczenia pracy
 • Nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy a zapisy starego

  Pracodawca wypowiedział dotychczasowy ZUZP. W tym wypowiedzianym układzie istniały zapisy o wypłacie dodatków do wynagrodzenia z tytułu pracy w warunkach szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych. (...)

  Nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy a zapisy starego
 • Ochrona działaczy związkowych

  Jestem członkiem krajowej komisji rewizyjnej związku zawodowego. Otrzymałem wypowiedzenie z pracy. Czy członek krajowej komisji rewizyjnej związku zawodowego podlega ochronie przed pracodawcą w myśl (...)

  Ochrona działaczy związkowych
 • Ochrona przedemerytalna pracownika - wyjątki

  Ograniczenia wynikające z art. 39 k.p., a zatem dotyczące zakazu wypowiadania umów o pracę pracownikom w wieku przedemerytalnym znajdują zastosowanie także do wypowiedzenia wynikających z umowy (...)

  Ochrona przedemerytalna pracownika - wyjątki
 • Tworzenie organów związków zawodowych

  Czy związek zawodowy ma dowolność w tworzeniu swoich organów?

  Tworzenie organów związków zawodowych
 • Uprawnienia pracodawcy względem związku zawodowego

  Na terenie zakładu pracy ma siedzibę międzyzakładowy związek zawodowy. Osobowość prawną posiada związek, którego ogniwami są organizacje wydziałowe tego pracodawcy, na terenie działania którego (...)

  Uprawnienia pracodawcy względem związku zawodowego
 • Ustalanie regulaminu pracy i czas pracy

  Witam. Pracodawca swoją decyzją wprowadził w życie Regulamin pracy. Postanowił w nim, że godziny świąteczne to przedział czasu pomiędzy 0.01 a 24.00, (niedziela, święto). Ten sam przedział (...)

  Ustalanie regulaminu pracy i czas pracy
 • Wymiar zwolnienia od pracy działcza związkowego

  Art. 31 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych określa prawo do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy dla przedstawicieli zakładowej organizacji związkowej. Na początku kadencji nasza organizacja (...)

  Wymiar zwolnienia od pracy działcza związkowego
 • Ryczałt za delegacje działaczy związkowych

  Takie zróżnicowanie prawa do ryczałtu w zależności od rodzaju urlopowania do czynności związkowych, nie wzięło się z postanowień Regulaminu wynagradzania, tylko czegoś w rodzaju wytycznych (...)

  Ryczałt za delegacje działaczy związkowych
 • Ryczałt za delegacje działaczy związkowych

  Pracodawca wprowadził swoim zarządzeniem regulamin wynagradzania w zakładzie, wprowadzając m.in. zasadę wypłaty ryczałtu za delegację służbową. Problem dotyczy wypłaty tego dodatku osobom, (...)

  Ryczałt za delegacje działaczy związkowych
 • Okresy zatrudnienia a emerytura pomostowa

  Czynny działacz związku urlopowany w części, w pełnym wymiarze czasu pracy lub tylko doraźnie, może skorzystać z uprawnień wynikających z emerytury pomostowej. Czy te okresy zatrudnienia pracowników (...)

  Okresy zatrudnienia a emerytura pomostowa
 • Zmiana warunków pracy i płacy a związki zawodowe

  Pracodawca ma zamiar wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy czynnym działaczom związkowym będących pod ochroną związkową jaki nie objętych tą ochroną. Jakie przepisy prawa regulują (...)

  Zmiana warunków pracy i płacy a związki zawodowe
 • Uzgadnianie wynagradzania z organizacją związkową

  Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy nie został wprowadzony bo sprzeciwiły się temu dwie organizacje związkowe. Pracodawca przedstawił do uzgodnienia regulamin wynagradzania. Organizacje związkowe po (...)

  Uzgadnianie wynagradzania z organizacją związkową
 • Czy Komisja Socjalna musi byc jednomyślna?

  Jest posiedzenie Komisji Socjalnej. Uczestniczy w niej np. 10 organizacji związkowych. Czy wszystkie decyzje muszą być podjęte jednomyślnie? Z czego to ewentualnie wynika? Czy wynik 8 za 2 przeciw (...)

  Czy Komisja Socjalna musi byc jednomyślna?
 • Świadczenia urlopowe i obowiązek informacyjny

  Pracodawcy zatrudniający na pierwszy dzień danego roku kalendarzowego mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą, ale nie muszą tworzyć zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. (...)

  Świadczenia urlopowe i obowiązek informacyjny
 • Posiedzenia Komisji Socjalnej

  W posiedzeniu Komisji Socjalnej, uprawnionych do zasiadania w niej jest 10 organizacji związkowych. Kiedy posiedzenie ma moc prawną? Jaka ilość organizacji związkowych wystarczy, aby posiedzenie było (...)

  Posiedzenia Komisji Socjalnej
 • Współpraca ze związkami zawodowymi

  W zakładzie funkcjonują dwa związki zawodowe. Jeden z nich informuje kwartalnie o ilości członków, od której zależą jego uprawienia. Drugi związki od roku takiej informacji nie podaje. W związku (...)

  Współpraca ze związkami zawodowymi
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

  Firma zgodnie z obowiązującymi przepisami tworzy ZFŚS, z którego wypłaca, określone ustawą i regulaminem wewnętrznym, świadczenia. Firma m.in. dofinansowuje zorganizowany wypoczynek dla dzieci (...)

  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Obowiązki informacyjne wobec związków zawodowych

  W publicznym ZOZ działają związki zawodowe i rada pracownicza. Związki zawodowe w różnych sytuacjach domagają udzielania przez pracodawcę konkretnych informacji dotyczących zakładu pracy. Czy (...)

  Obowiązki informacyjne wobec związków zawodowych
 • Ochrona członków związków zawodowych

  Związek zawodowy nie jest reprezentatywny, liczy 400 członków. Ile osób związek może objąć ustawową ochroną, kto i w jaki sposób taką decyzję podejmuje?

  Ochrona członków związków zawodowych
 • Zarząd pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej

  Większa część 15-osobowego składu zarządu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej to członkowie związków zawodowych oddelegowani do prac zarządu związku. Statut PKZP nie precyzuje tego tematu. (...)

  Zarząd pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej
 • Bony dla dzieci pracowników z ZFŚS

  Komisja ZFŚS przyznała bony pracownikom uwzględniając kryterium socjalne, natomiast wszystkie dzieci pracowników do lat 14 dostały bony takiej samej wartości. Od wszystkich bonów zgodnie z przepisami (...)

  Bony dla dzieci pracowników z ZFŚS
 • Odprawa a własna firma

  Firma Sp. z o.o. jest w likwidacji. Spełniam generalnie warunki aby otrzymać należną odprawę z firmy (lub od syndyka). Wypowiedzenie kończy mi się za 3 miesiące. Od ponad 2 miesięcy mam własną (...)

  Odprawa a własna firma
 • Odprawa a rozwiązanie umowy przez pracownika

  Jestem na 3 miesięcznym wypowiedzeniu umowy o pracę. w dniu 31 marca nastąpi rozwiązanie umowy o pracę. wg mnie powinienem otrzymać w tym dniu 2 miesięczną odprawę z tytułu zwolnienia z powodu (...)

  Odprawa a rozwiązanie umowy przez pracownika
 • Odprawa a brak wypłaty

  Jestem na 3 miesięcznym wypowiedzeniu umowy o pracę. W dniu 31 marca nastąpi rozwiązanie umowy o pracę. Wg mnie powinienem otrzymać w tym dniu 2 miesięczną odprawę z tytułu zwolnienia z powodu (...)

  Odprawa a brak wypłaty
 • Przynależność do związków zawodowych

  Międzyzakładowy Związek Zawodowy w chwili obecnej posiada 4 członków - pracowników jednej spółki i 5 członków pracowników drugiej spółki; na terenie obu spółek związek działa. Taka sytuacja (...)

  Przynależność do związków zawodowych
 • Zwolnienie od pracy dla prezesa oddziału ZNP

  Jedna z moich nauczycielek pełni społecznie funkcję Prezesa Oddziału ZNP. W mojej szkole realizuje pełny etat. W przypadku odbywających się posiedzeń Zarządu Okręgu otrzymuję od niej pismo z (...)

  Zwolnienie od pracy dla prezesa oddziału ZNP
 • Czas wolny dla związkowca

  W publicznym ZOZ działa Koło Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Przewodniczący Koła zwrócił się do pracodawcy o częściowe zwolnienie z obowiązku wykonywania pracy (wolne godziny) ze (...)

  Czas wolny dla związkowca
 • Reprezentatywność Związku

  Związek X o zasięgu ogólnopolskim stał się sygnatariuszem Forum Związków Zawodowych, który jest reprezentatywny w rozumieniu ustawy o Komisji Trójstronnej. Czy z racji przynależności do FZZ (...)

  Reprezentatywność Związku

1

2

3