Obowiązki informacyjne wobec związków zawodowych

Pytanie:

"W publicznym ZOZ działają związki zawodowe i rada pracownicza. Związki zawodowe w różnych sytuacjach domagają udzielania przez pracodawcę konkretnych informacji dotyczących zakładu pracy. Czy z jakichkolwiek przepisów prawa wynika jakich informacji powinien udzielać związkom pracodawca, a jakich udzielać nie musi (w regulaminie zoz-u nie ma żadnych zapisów na ten temat)? Jakie są kompetencje związków? Czy informacje przekazywane radzie pracowniczej i zagadnienia z nią omawiane muszą być przedstawiane także związkom?"

Odpowiedź prawnika: Obowiązki informacyjne wobec związków zawodowych

W myśl art. 28 ustawy o związkach zawodowych, pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie związku zawodowego informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej, w szczególności informacji dotyczących warunków pracy i zasad wynagradzania. Sama ustawa nie precyzuje bardziej charakteru informacji przekazywanych związkom. Ze względu na użyte w przepisie sformułowanie „w szczególności" można stwierdzić, że wymienione w nim informacje o warunkach pracy i zasadach wynagrodzenia nie są jedynymi, jakich może domagać się związek. W literaturze wśród innych kategorii informacji wymienia się także te, które dotyczą sytuacji ekonomicznej zakładu pracy. Istotna jest jednak zawsze przesłanka niezbędności do działalności związkowej, przy czym ponieważ związek nie ma obowiązku uzasadniać swojego wniosku, w zasadzie to on stwierdza, jakiego rodzaju informacje są mu niezbędne (zob. K. Baran, Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2007). Także informacje przekazywane radzie pracowniczej podlegają tym samym rygorom. Jeżeli zatem są niezbędne dla działalności związkowej, z tego tytułu powinny być przedstawiane na żądanie związków zawodowych.

Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika