Sytuacje, w których Prezes NFZ wydaje zgodę na leczenie zagraniczne

Pytanie:

W jakich sytuacjach Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydaje zgodę na leczenie zagraniczne?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.5.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Sytuacje, w których Prezes NFZ wydaje zgodę na leczenie zagraniczne

Prezes NFZ wydaje zgodę na leczenie zagraniczne, jeśli spełnione są zawarte w prawie wspólnotowym wymogi. Jeśli zgoda zostanie udzielona, leczenie takie jest finansowane ze środków NFZ. Zgodnie z rozporządzeniem z 27 grudnia 2007 r. osoba, która zamierza uzyskać zgodę na leczenie zagraniczne, powinna najpierw uzyskać opinię lekarza specjalisty (posiadającego co najmniej tytuł naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych), z której wynikać będzie, iż w przypadku tego pacjenta spełniona jest przesłanka zdrowotna zawarta w art. 22 Rozporządzenia Rady 1408/71 (stan zdrowia nie pozwala na oczekiwanie na pomoc medyczną na terenie RP). Dopiero w razie uzyskania tych opinii, Prezes NFZ jest uprawniony do wydania zgody na leczenie zagraniczne, a pacjent ma prawo do refundacji kosztów leczenia.

Porady prawne

Art. 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stanowi, iż:

Art. 26. 1. Prezes Funduszu może na wniosek wnioskodawcy, o którym mowa w art. 25, jego przedstawiciela ustawowego lub małżonka, skierować wnioskodawcę do przeprowadzenia poza granicami kraju leczenia lub badań diagnostycznych, których nie przeprowadza się w kraju, kierując się niezbędnością udzielenia takiego świadczenia w celu ratowania życia lub poprawy stanu zdrowia wnioskodawcy.

Z przepisu tego wynika, iż Prezes NFZ może skierować pacjenta na leczenie zagraniczne, jednakże jedynie pod warunkiem, że dla ratowania życia bądź zdrowia tego pacjenta konieczne jest zastosowanie metody leczniczej, niedostępnej w Polsce. Do procedury skierowania na leczenie zagraniczne z tego przepisu stosuje się rozporządzenie ministra zdrowia z 27 grudnia 2007 r. Oznacza to, iż dla pozytywnej decyzji Prezesa NFZ konieczne jest uzyskania opinii specjalisty z danej dziedziny medycyny, z której wynika, iż dana metoda leczenia nie jest stosowana na terenie RP, a jest konieczna dla ratowania życia bądź zdrowia pacjenta.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne