Termin wydania decyzji o nadaniu NIP

Pytanie:

Jaki jest termin wydania decyzji o nadaniu NIP przez US?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.10.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Termin wydania decyzji o nadaniu NIP

Zgodnie z  art. 3 ust. 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ewidencji podatników, płatników podatków i płatników składek ubezpieczeniowych dokonują naczelnicy urzędów skarbowych. Jak stanowi ust. 1a tego artykułu, postępowanie w sprawie nadania NIP jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z póżn. zm.), z tym że w sprawach o stwierdzenie nieważności decyzji o nadaniu NIP nie stosuje się art. 249 i art. 338 Ordynacji podatkowej.

Ponieważ więc ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników nie wskazuje jakichś terminów szczególnych na wydanie decyzji w sprawie NIP, obowiązują terminy załatwiania spraw w postępowaniu podatkowym określone w Ordynacji podatkowej. Zostały one omówione w artykule: Terminy załatwiania spraw w postępowaniu podatkowym

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne