Termin zapłaty za wykonane dzieło

Pytanie:

Czy jeżeli na umowie o dzieło nie została wpisana klauzula o terminie płatności to czy po wykonaniu dzieła (program komputerowy) zlecający jest zobowiązany do zapłaty w określonym terminie?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.3.2001

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Termin zapłaty za wykonane dzieło

W omawianym przypadku mamy do czynienia ze świadczeniem wzajemnym - czyli ktoś daje program komputerowy, a ktoś w zamian wynagrodzenie. O ile strony się inaczej nie umówiły - obydwa świadczenia powinny być spełnione równocześnie. Każda ze stron może też powstrzymać się przed spełnieniem swojego świadczenia jeżeli druga strona nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego. Jeśli jednak wykonawca programu komputerowego odda zlecającemu wykonane dzieło - program komputerowy, to ten powinien świadczyć niezwłocznie po wezwaniu go przez wykonawcę do zapłaty.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne