Udzielanie pracownikowi zwolnień od pracy

Pytanie:

Pracuję na 1/2 etatu w firmie państwowej, jednocześnie prowadzę zajęcia dydaktyczne w szkole wyższej. Zajęcia czasami odbywają się w dni kiedy wypada dzień pracy w firmie, w takiej sytuacji do tej pory wypisywałam się w zeszycie wyjść prywatnych. Czy zgodnie z paragrafem 13 Rozporządzenia MPiPS w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikowi zwolnień od pracy przysługuje mi zwolnienie od pracy - oczywiście proporcjonalnie do mojego czasu pracy? Czy za czas zwolnienia przysługuje mi wynagrodzenia? W przepisach rozporządzenia brak zapisu o braku wynagrodzenia.

Masz inne pytanie do prawnika?

4.7.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Udzielanie pracownikowi zwolnień od pracy

Zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole zawodowej, w szkole wyższej, w placówce naukowej albo w jednostce badawczo-rozwojowej; łączny wymiar zwolnień z tego tytułu nie może przekraczać 6 godzin w tygodniu lub 24 godzin w miesiącu.

W związku z powyższym ma Pan/i prawo do skorzystania z przysługującego zwolnienia od pracy w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole wyższej na podstawie § 13 w/w rozporządzenia. Jednakże nie będzie Pani/u przysługiwało wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy. Ustawodawca wyraźnie wskazał w niniejszym rozporządzeniu wypadki w których wynagrodzenie za zwolnienie od pracy przysługuje, do których należy zwolnienia pracownika:

Porady prawne
  1. będącego strona lub świadkiem w postępowaniu pojednawczym;

  2. na czas niezbędny do przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych;

  3. będącego ratownikiem Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - na czas niezbędny do uczestniczenia w akcji ratowniczej i do wypoczynku koniecznego po jej zakończeniu;

  4. będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi;

  5. będącego krwiodawcą na czas niezbędny do przeprowadzenia zaleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, jeżeli nie mogą one być wykonane w czasie wolnym od pracy.

  6. na czas obejmujący: 2 dni - w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy, 1 dzień - w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką;

Jak wynika z powyższego uprawnienia zawarte w § 13 rozporządzenia nie zawierają się we wspomnianym katalogu, który ma charakter zamknięty.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne