Udzielenie urlopu na 2 godziny

Pytanie:

Czy możliwe jest wzięcie urlopu w wymiarze 2 godzin?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.11.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Udzielenie urlopu na 2 godziny

Zgodnie z treścią art. 1542 § 1 Kodeksu pracy urlopu udziela się zgodnie z obowiązującym pracownika rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi jego czasu pracy w danym dniu. Przy czym uważa się, że jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy, niezależnie od obowiązującego u danego pracodawcy rozkładu czasu pracy. Tytułem przykładu, jeżeli dobowy wymiar czasu pracownika np. w środę i czwartek wynosi 10 godzin, a pracownik bierze urlop na tych dniach, to w rzeczywistości odlicza mu się 2 1/2 dnia urlopu. 

Porady prawne

Wyjątkiem od powyższej reguły jest zasada, określona w § 4 wspomnianego artykułu, na mocy której udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy (tzw. niepełny dzień urlopu) jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop. Obrazując to przykładem, jeżeli pracownikowi pozostały np. 4 godziny urlopu, a dobowy wymiar czasu pracownika w określonym dniu wynosi 8 godzin, to pracodawca może udzielić pracownikowi  w tym dniu powyższego urlopu. Do opisywanych sytuacji dojdzie głównie wtedy, kiedy we wcześniejszych dniach, w których pracownikowi udzielono urlopu, dobowy wymiar jego (pracownika) czasu pracy był wyższy lub niższy od 8 godzin.   

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne