Upoważnienie do podpisu deklaracji podatkowej

Pytanie:

Jako właściciel biura rachunkowego otrzymałam upoważnienie do podpisu deklaracji podatkowej jako osoba odpowiedzialna za naliczenie podatku. Proszę o opinię, czy mogę na podstawie udzielonego mi upoważnienia podpisywać miesięczne deklaracje podatkowe?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.11.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Upoważnienie do podpisu deklaracji podatkowej

Na podstawie art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. 2006 r., Nr  217, poz. 1590) zmieniającej m.in. Ordynację podatkową, z dniem 1 stycznia 2007 r. został dodany do Ordynacji podatkowej rozdział 9a zatytułowany „Podpisywanie deklaracji” (art. 80a i art. 80b). Nowelizacja ta ucięła dotychczasowe spory, czy deklarację może podpisać wyłącznie podatnik (jako oświadczenie wiedzy), czy też może ją podpisać również pełnomocnik na podstawie pełnomocnictwa/upoważnienia podatnika.

Jak stanowi art. 80a Ordynacji podatkowej, jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, deklaracja może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy. Jeśli przepisy prawa podatkowego wymagają podpisania deklaracji przez więcej niż jedną osobę, pełnomocnictwo do podpisania tej deklaracji jest skuteczne, o ile udzieliły go wszystkie osoby. W kwestiach dotyczących pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące pełnomocnictwa w postępowaniu podatkowym.

Porady prawne

Zgodnie z art. 80b Ordynacji podatkowej, jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, podpisanie deklaracji przez pełnomocnika zwalnia podatnika, płatnika lub inkasenta z obowiązku podpisania deklaracji.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne