Uprawnienia budowlane

Pytanie:

Mój kolega od 1982 r. posiada uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie. Obecnie ukończył zaoczne studia inżynierskie i stara się o uzyskanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń. Czy będzie dotyczył go przepis o opieczętowaniu w organie właściwym w sprawach uprawnień książki praktyki zawodowej przed rozpoczęciem dokumentowania przebiegu praktyki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30.12.1994 Rozdział 3 pkt 2 ( Dz.U. nr 8 z 31.01.95 r.).

Masz inne pytanie do prawnika?

14.3.2002

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Uprawnienia budowlane

Odbycie praktyki zawodowej w celu uzyskania uprawnień budowlanych bez ograniczeń jest warunkiem uzyskania takich uprawnień. Zgodnie z art. 14 ust.3 pkt 3 Prawa budowlanego, w celu uzyskania uprawnień budowlanych bez ograniczeń potrzebne jest odbycie dwuletniej praktyki zawodowej i uzyskanie dyplomu i ukończenia studiów wyższych odpowiadających swym zakresem danej specjalności. Co ciekawe, dla uzyskania ograniczonych uprawnień budowlanych konieczne jest odbycie aż 5 lat praktyki. Jednakże powołane przez Pana/ią Rozporządzenie wymaga odbycia praktyki w czasie studiów, lub też po ich ukończeniu. Warunki odbywania praktyk są regulowane w/w Rozporządzeniem. Przepisy te nie przewidują żadnego odstępstwa od procedury odbywania praktyk. Należy więc uznać, że konieczne jest uzyskanie opieczętowania książki praktyki zawodowej w organie właściwym w sprawach uprawnień - §7 pkt 2 w/w Rozporządzenia.

Porady prawnePorady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Kto może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?

Kto może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?

 Jakich samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dotyczą nowe przepisy?Od 31 maja 2006 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Tr inżynier budownictwa, rzeczoznawca budowlany, uprawnienia budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, kwalifikacje, wykształcenie, (...)

Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

Co to jest efektywność energetyczna budynku? Efektywność energetyczna budynku, czyli jego sprawność energetyczna, to stopień przygotowania budynku do zapewnienia komfortu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem przy jednoczesnym możliwie najniższym zuż efektywność energetyczna budynku, (...)

Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Chcesz wyceniać wartość nieruchomości i pracować jako rzeczoznawca majątkowy? Musisz najpierw uzyskać uprawnienia. Dowiedz się, jak uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego. Rzeczoznawca majątkowy - co robi rzeczoznawca majątkowy? wycena nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy, praktyka (...)

Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Chcesz wyceniać wartość nieruchomości i pracować jako rzeczoznawca majątkowy? Musisz najpierw uzyskać uprawnienia. Dowiedz się, jak uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego. Rzeczoznawca majątkowy - co robi rzeczoznawca majątkowy? wycena nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy, praktyka (...)

Kto może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?

Kto może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?

 Jakich samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dotyczą nowe przepisy?Od 31 maja 2006 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Tr inżynier budownictwa, rzeczoznawca budowlany, uprawnienia budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, kwalifikacje, wykształcenie, (...)

Kto może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?

Kto może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?

 Jakich samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dotyczą nowe przepisy?Od 31 maja 2006 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Tr inżynier budownictwa, rzeczoznawca budowlany, uprawnienia budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, kwalifikacje, wykształcenie, (...)

Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

Co to jest efektywność energetyczna budynku? Efektywność energetyczna budynku, czyli jego sprawność energetyczna, to stopień przygotowania budynku do zapewnienia komfortu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem przy jednoczesnym możliwie najniższym zuż efektywność energetyczna budynku, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Uprawnienia budowlane zdobyte przed 1995 r.

Uprawnienia budowlane zdobyte przed 1995 r.

W przetargu prowadzonym wg U.p.z.p., oprotestowany został wybór oferty w której jeden z ekspertów kluczowych posiadał uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nabyte w roku 1990, a w chwili uzyskania tych uprawnień miał wykształcenie średnie techniczne. Osoba ta ukończyła studia (...)

Wykształcenie odpowiednie i pokrewne a specjalności uprawnień budowlanych

Wykształcenie odpowiednie i pokrewne a specjalności uprawnień budowlanych

Jakie wykształcenie jest odpowiednie i pokrewne dla poszczególnych specjalności uprawnień budowlanych? Pełny wykaz wykształcenia dla wszystkich specjalności znajduje się w Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych (...)

Wymagania zawodowe dla kierownika budowy

Wymagania zawodowe dla kierownika budowy

Chcę wyznaczyć kierownika budowy. Kto może pełnić funkcję kierownika budowy? Czy są wymagane specjalne uprawnienia? Zgodnie z prawem budowlanym za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego (...)

Treść uprawnień budowlanych w specjalości konstrukcyjno- budowlanej

Treść uprawnień budowlanych w specjalości konstrukcyjno- budowlanej

Do czego uprawniają zdobyte uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej? Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń uprawniają dokierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w zakresie:1) sporządzania projektu architektoniczno-budowlanego (...)

Kontrola projektu budowlanego

Kontrola projektu budowlanego

Rozbudowa prowadzona na sąsiedniej działce odbywa się niezgodnie z obowiązującymi normami i planem miejscowym. W trakcie prowadzonej kontroli Inspektorat potwierdził występowanie niezgodności w stosunku do zatwierdzonego projektu, ale i sam projekt wraz z decyzją ostateczną posiada wady prawne (...)