Urlop w terminie niezgodnym z planem urlopów

Pytanie:

Co zrobić jeżeli pracownik zatrudniony na stanowisku głównego księgowego nie chce wykorzystać urlopu w wyznaczonym terminie, uzasadniając to faktem, iż ma czas na wykorzystanie urlopu przez 3 lata?

Masz inne pytanie do prawnika?

26.4.2007

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Urlop w terminie niezgodnym z planem urlopów

Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami, tak więc niewykorzystanie przez pracownika urlopu w terminie określonym w planie urlopów może nastąpić jedynie z ważnych przyczyn. Jeżeli nie zachodzą żadne przeszkody urlop powinien być wykorzystany na bieżąco zgodnie z obowiązującym planem. Urlopu niewykorzystanego zgodnie z planem urlopów należy pracownikowi udzielić najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego. Roszczenia ze stosunku pracy  - w tym prawo do urlopu - ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

urlop macierzyński, rodzicielski, l4

13.6.2018 przez: aniab1990

umowa zlecenie a L4!!!

5.6.2018 przez: dzefko

Urlop wychowawczy a ciaza

24.5.2018 przez: Sylwia000