Urlop wypoczynkowy pracownika młodocianego

Pytanie:

Pracownik młodociany rozpoczął praktyki w celu przygotowania zawodowego 1 września 2003 roku, w związku z tym przysługuje mu po pół roku 12 dni urlopu wypoczynkowego (pierwsza praca) oraz po roku 26 dni. Czy można mu udzielić urlopu wypoczynkowego w pełnej ilości dni (38 dni) w okresie wakacji chociaż rok pracy upłynie mu 31 sierpnia 2004 r.? Nadmieniam, że po okresie wakacji trudno będzie mu wykorzystać w/w urlop w związku z obowiązkiem uczęszczania na zajęcia szkolne.

Masz inne pytanie do prawnika?

16.6.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Urlop wypoczynkowy pracownika młodocianego

Zgodnie z kodeksem pracy młodociany uzyskuje z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych. Natomiast z upływem roku pracy młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych. Obowiązuje także zasada wyrażona wprost w kodeksie pracy, zgodnie z którą młodocianemu uczęszczającemu do szkoły należy udzielić urlopu w okresie ferii szkolnych. Wynika więc z tego, iż wskazanym jest, aby Pan/Pani jako pracodawca udzielił tego urlopu swojemu młodocianemu pracownikowi właśnie na okres wakacji, Z mocy samych przepisów posiada Pani/Pan uprawnienie do udzielenia go w wymiarze wyższym, niż przypadający na dzień udzelania urlopu, gdyż zgodnie z artykułem 205 paragraf 3 kodeksu pracy młodocianemu, który nie nabył prawa do urlopu (czy to w wymiarze wspomnianych 12 dni, czy to w/w 26 dni), pracodawca może, na jego wniosek, udzielić zaliczkowo urlopu w okresie ferii szkolnych.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne