Ustalenie charakteru wykonywanej pracy a emerytura

Pytanie:

ZUS zakwestionował zapis w świadectwie pracy w zakresie adnotacji dotyczącej pracy w szczególnych warunkach żądając powołania się na Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07.02.1983 r. Dz.U. nr 8 poz.43, pracodawca odmówił wydania dokumentu z powołaniem się na w/w Rozporządzenie, a jako podstawę prawną wskazał Zarządzenie nr 1/89 z dnia 06.01.1989 r. Ministra-Kierownika Urzędu do Spraw Wyznań. Chodzi o pracę wykonywaną na stanowiskach: monter izolacji termicznej, monter konstrukcji stalowych, monter, izolarz. Kto w tym przypadku ma rację i co powinien zrobić (jakie ma możliwości prawne) zainteresowany, czyli były pracownik starający się o uzyskanie świadczeń emerytalnych?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.3.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ustalenie charakteru wykonywanej pracy a emerytura

Rozporządzenie Rady Ministrów zawiera wykaz prac wykonywanych w szczególnych warunkach, których wykonywanie uprawnia do niższego wieku emerytalnego. Przedstawiony katalog nie zawiera stanowiska takiego jak monter izolacji termicznej ani innych pokrewnych. Określa jedynie, iż wykonywanie pracy przy montażu konstrukcji metalowych na wysokości daje uprawnienie do niższego wieku emerytalnego. Zakład pracy nie może odmówić wydania zaświadczenia o wykonywaniu takiej pracy w przypadku faktycznego jej wykonywania. Nie może powoływać się na Zarządzenie ponieważ nie stanowi ono źródła powszechnie obowiązującego prawa. W razie odmowy wydania przez zakład pracy stosownego zaświadczenia, pracownik może wystąpić do sądu o zobowiązanie zakładu do jego wydania.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne