Ustalenie miejsca pobytu dziecka

Pytanie:

Czy sąd może orzec, że dziecko ma być zameldowane przy ojcu, jeżeli przebywa z matką w miejscu jej zameldowania?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.3.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ustalenie miejsca pobytu dziecka

Zgodnie z art. 26 § 1 k.c. miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Zgodnie z paragrafem 2 powołanego artykułu, jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania wyznaczy sąd rodzinny. Ewentualne określenie przez sąd miejsca zamieszkania dziecka może być dokonane w ramach sporu pomiędzy rodzicami o przyznanie władzy rodzicielskiej.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne