Ustanowienie zastawu

Pytanie:

"Wiem, że jeżeli miałbym ustanowioną hipotekę przymusową na nieruchomości dłużnika, to miałbym pierwszeństwo w egzekucji do niej przed innymi wierzycielami. Ja mam sytuację taką, że przeciwko mojemu dłużnikowi toczy się wiele postępowań egzekucyjnych a komornik nie wiadomo dlaczego nie wie, że dłużnik ma dwa samochody. Czy jest możliwość, abym dysponując tytułem wykonawczym przeciwko temu dłużnikowi ustanowił zastaw na tych samochodach, a następnie skierował wniosek o egzekucję do tych samochodów i miał w ten sposób pierwszeństwo przed MOPS-em i alimentami dla jego żony? "

Odpowiedź prawnika: Ustanowienie zastawu

Niestety nie ma takiej możliwości. Zastaw może być ustanowiony tylko w drodze umowy pomiędzy zastawnikiem (wierzycielem) a zastawcą (dłużnikiem lub osobą trzecią, która będzie odpowiadała przez zastawnikiem z przedmiotu obciążonego). Sam tytuł wykonawczy nie jest podstawą do ustanowienia zastawu na rzeczach należących do dłużnika. Powyższe rozważania opierają się na analizie przepisu art. 307 kodeksu cywilnego:


Art. 307. § 1. Do ustanowienia zastawu potrzebna jest umowa między właścicielem a wierzycielem oraz, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wydanie rzeczy wierzycielowi albo osobie trzeciej, na którą strony się zgodziły.

§ 2. Jeżeli rzecz znajduje się w dzierżeniu wierzyciela, do ustanowienia zastawu wystarcza sama umowa.

W zakresie tematyki zastawu, prosimy o zapoznanie się także z artykułem Zastaw - co zabezpiecza i jak go ustanowić?

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika