Utrata prawa do renty socjalnej

Pytanie:

Czy osoba niepełnosprawna pobierająca rentę socjalną z pomocy społecznej w momencie zarejestrowania działalności gospodarczej traci prawo do tego świadczenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.8.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Utrata prawa do renty socjalnej

Zgodnie z art. 27a ust. 5 renta socjalna nie przysługuje uprawnionemu za miesiąc, w którym osiągnął dochód przekraczający wysokość renty z tytułu stosunku pracy lub z działalności gospodarczej. Samo więc podjęcie działalności gospodarczej nie powoduje utraty prawa do renty socjalnej. Dopiero uzyskiwanie z tego tytułu dochodu określonej wysokości powoduje utratę renty socjalnej.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: