Uzyskanie praw ochronnych na logo

Pytanie:

Jaka jest procedura zastrzeżenia praw autorskich na pracę graficzną, np. logo? Do jakiego urzędu trzeba sie zgłosić? Czy jest taki urząd w Lublinie?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.7.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Uzyskanie praw ochronnych na logo

Należy uznać, że logo stanowi znak towarowy w rozumieniu ustawy o własności przemysłowej. Zgodnie bowiem z art. 120 powoływanej ustawy, znakiem towarowym może być każde oznaczenie przedstawione w sposób graficzny lub takie, które da się w sposób graficzny wyrazić, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów innych przedsiębiorstw a wg ust. 2, znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Każdy, kto jest właścicielem znaku towarowego, może uzyskać na nie prawo ochronne. Uzyskanie prawa ochronnego wymaga zgłoszenia do Urzędu Patetntowego. Opłata za wniesienie podania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 450 zł. Urząd Patentowy znajduje się w Warszawie, 00-950 , Al Niepodległości 188 tel. Centrala tel.: (+4822) 825 80 01 Godziny otwarcia: pon. - pt.; 8.00 - 16.00.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: