Wady oświadczenia woli a unieważnienie małżeństwa

Pytanie:

Czy małżeństwo może zostać unieważnione z powodu wad oświadczenia woli o wstąpieniu w związek małżeński?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.10.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wady oświadczenia woli a unieważnienie małżeństwa

Małżeństwo może zostać unieważnione jeśli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński było dotknięte wadami określonymi w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Wady te dotyczą małżeństwa zawartego w formie cywilnej i formie wyznaniowej. Zostały uregulowane trzy wady: brak świadomości wyrażenia woli, błąd co do tożsamości drugiej strony i groźba. Wady oświadczeń woli, uregulowane w kodeksie cywilnym nie znajdą zastosowania, bowiem wady oświadczeń woli zostały odrębnie uregulowane w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym i nie znajdą zastosowania uregulowania kodeksu cywilnego. Błąd uregulowany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, dotyczy tylko tożsamości drugiej strony, a nie treści czynności prawnej (w tym wypadku zawarcia małżeństwa). Z błędem takim możemy mieć do czynienia jeśli związek małżeński zostały omyłkowo zawarty z siostrą bliźniaczką albo przy zawieraniu małżeństwa przez pełnomocnika, zawarłby on związek małżeński z inną osobą niż wskazaną w pełnomocnictwie. Natomiast z błędem nie będziemy mieli do czynienia jeśli osoba posłuży się fałszywym nazwiskiem, nie będzie dzieckiem określonych osób, wbrew zapewnieniom nie będzie kochała małżonka albo zawrze małżeństwo w celu uzyskania korzyści majątkowych, pomimo wcześniejszych zapewnień, że nie zależy jej na pieniądzach. Wady oświadczeń woli uregulowane zostały w sposób węższy niż w kodeksie cywilnym. Mimo to nie ma możliwości powoływania się na wady uregulowane w kodeksie cywilnym.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: