Wejście w życie ustawy - przekształcenie prawa

Pytanie:

"Pan Prezydent podpisał ustawę dotyczącą warunków nabywania nieruchomości za "papiery" przez Zabużan. Czy ustawa już weszła w życie i do kiedy Zabużanie mogą nabywać np. ziemie na starych zasadach? "

Odpowiedź prawnika: Wejście w życie ustawy - przekształcenie prawa

Faktycznie dzięki podpisowi prezydenta każdy użytkownik wieczysty będzie mógł zostać właścicielem zajmowanej przez siebie nieruchomości. Bonifikaty w opłatach mogą wynieść nawet 90 proc. wartości nieruchomości. Zmieniły się zasady przekształcania prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Nowe wymogi określa ustawa z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, którą podpisał prezydent. Przepisy zaczną obowiązywać po trzydziestu dniach od opublikowania ich w Dzienniku Ustaw.

Na dzień dzisiejszy nie została jeszcze opublikowana powyższa ustawa, zatem wspomniany termin nie rozpoczął jeszcze biegu. Do momentu wejścia w życie tego nowego aktu nic w dotychczasowych zasadach nie zmienia się (na dzień dzisiejszy można stwierdzić, że nie zmieni się co najmniej jeszcze przez miesiąc).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika