Właściwość miejscowa sądu - spór o czynsz

Pytanie:

Mieszkam w Berlinie. Wynajęłam swoje mieszkanie w Polsce. W tym momencie chcę pozwać najemcę z tytułu zaległości czynszowych. Czy fakt mojego zameldowania w Niemczech ma jakiekolwiek znaczenie dla miejscowego wyboru Sądu?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.6.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Właściwość miejscowa sądu - spór o czynsz

Pani miejsce zamieszkania jako powoda nie ma tu znaczenia. Zgodnie bowiem z artykułem 27 kodeksu postępowania cywilnego powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania.

Ewentualnie może Pani skorzystać z artykułu 37 kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym powództwo o roszczenie ze stosunku najmu lub dzierżawy nieruchomości wytoczyć można przed sąd miejsca położenia nieruchomości.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne