Wpływy do budżetu gminy z mandatów

Pytanie:

Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność inkasuje skarb państwa.Czy to prawda i jeśli tak, to jakie przepisy regulują takie przepływy?

Masz inne pytanie do prawnika?

31.8.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wpływy do budżetu gminy z mandatów

Niniejszą kwestię reguluje ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 133 poz. 848 z późn. zm.), a konkretnie art. 100 tego kodeksu.

 

Przepis ten stanowi: Ściąganie grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Grzywna ta stanowi dochód budżetu państwa, a gdy nałoży ją funkcjonariusz organu podległego władzom jednostki samorządu terytorialnego - stanowi dochód tej jednostki samorządu.

Porady prawne

 

Bez względu na to, w drodze jakiego mandatu karnego grzywna została nałożona, zasadą jest, że stanowi ona dochód państwa. Od zasady tej przepis czyni wyjątek na rzecz samorządu terytorialnego. Jeżeli bowiem grzywnę nałożył funkcjonariusz organu podległego władzom jednostki samorządu terytorialnego, to stanowi ona dochód tej jednostki samorządu. Tak więc grzywny nałożone m.in. przez strażników straży gminnych (miejskich) zasilają budżet samorządu terytorialnego (por. Lewiński Janusz - Komentarz do kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Warszawa 2009 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie VI) ss. 432).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne