Wymóg szczególnej sprawności psychofizycznej

Pytanie:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r. wymienia zawody wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej. Jakie korzyści są związane z zaliczeniem wykonywanego zawodu do wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej? Czy Państwa zdaniem zawód lekarza wymaga szczególnej sprawności psychofizycznej?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.12.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wymóg szczególnej sprawności psychofizycznej

Wspomniane rozporządzenie (Dz. U. 1996 Nr 62 poz. 287) zostało wydane na podstawie art. 210 § 6 kodeksu pracy. Pozostaje on w związku z przepisem § 4, który stanowi, iż pracownik ma prawo, po uprzednim zawiadomieniu przełożonego, powstrzymać się od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej w przypadku, gdy jego stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób. Za okres nie wykonywania pracy nie przysługuje pracownikowi wynagrodzenie.

Prawo powstrzymania się od wykonywania pracy nie przysługuje pracownikom, których obowiązkiem pracowniczym jest ratowanie życia lub mienia, np. pracownikom służby zdrowia (§ 5).

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne