Wystawienie faktury korygującej inne faktury VAT

Pytanie:

"Czy można wystawić jedną fakturę korygujacą, która dotyczy 3 faktur sprzedaży za różne okresy, tzn. maj i czerwiec ? "

Odpowiedź prawnika: Wystawienie faktury korygującej inne faktury VAT

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym faktura korygująca powinna zawierać co najmniej: 1) numer kolejny oraz datę jej wystawienia, 2) dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca: a)określone odrębnymi przepisami b)nazwę towaru lub usługi objętych rabatem, 3)kwotę i rodzaj udzielonego rabatu, 4)kwotę zmniejszenia podatku należnego, 5)czytelny podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury korygującej lub podpis oraz imię i nazwisko tej osoby. Jak z tego wynika nie ma przeciwwskazań prawa materialnego do wystawienia jednej faktury korygującej dotyczącej więcej niż jednej faktury, jeżeli zostaną spełnione powyższe przesłanki. Ze względów praktyczno-technicznych (np. koniecznośc wystawienia faktury korygującej do już skorygowanej faktury) radzimy jednak wystawiać oddzielną fakturę korygującą do jednej korygowanej faktury.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika