Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego

Pytanie:

W jaki sposób należy zabezpieczyć zobowiązanie w sytuacji, gdy dochodzi do wstrzymania wykonania decyzji dotyczącej zobowiązania podatkowego na wniosek?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.11.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego

Jeśli chodzi o wstrzymanie wykonanie decyzji na wniosek, to konieczne jest zabezpieczenie zobowiązania, w określony sposób:

1. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,

2. poręczenia banku,

3. weksla z poręczeniem wekslowym banku,

4. czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku,

5. zastawu rejestrowego na prawach z papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski - według ich wartości nominalnej,

6. uznania kwoty na rachunku depozytowym organu podatkowego,

7. pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, do wyłącznego dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku lokaty terminowej.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: