Zadania zlecone gminie

Pytanie:

Jaki organ rozpoznaje odwołania od decyzji samorządu wydanych w ramach kompetencji zleconych?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.3.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zadania zlecone gminie

Zadania z zakresu administracji rządowej zwane również zadaniami zleconymi powierzone są do wykonywania organom gminy w sposób generalny, w drodze normy ustawowej. Wykonywanie wspomnianych zadań przez gminę wiąże się z określonymi konsekwencjami finansowymi i ściślejszym nadzorem ze strony organów zlecających tego typu zadania. Wójtowie i burmistrzowie wydają w tego typu sprawach indywidualnych decyzje, od których służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego. Przepisy szczególne mogą jednak przewidywać inną drogę odwoławczą nie przez kolegium odwoławcze, ale przez ograny administracji rządowej. Jest to określone w przepisach szczególnych właściwych dla danego rodzaju spraw zleconych do realizacji gminie. W każdej decyzji organ administracyjny zobowiązany jest do podania trybu złożenia od niej odwołania.


Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: