Żądanie podwyższenia alimentów

Pytanie:

"Po upływie jakiego czasu od wyroku ustalającego wysokość alimentów mogę wystąpić do sądu o ich podwyższenie?"

Odpowiedź prawnika: Żądanie podwyższenia alimentów

Potrzeby uprawnionego oraz możliwości zobowiązanego, które były podstawą do wydawania orzeczenia o wysokości alimentów w momencie orzekania ulegają zmianie, tym samym może ulegać zmianie wysokość alimentów. Dlatego w razie zmiany stosunków zarówno uprawniony do otrzymywania alimentów, jak i zobowiązany do ich płacenia mogą żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego (art. 138 kro). Potwierdza to orzecznictwo Sądu Najwyższego - m.in.uchwała Pełnego Składu Sądu Najwyższego - Izba Cywilna i Administracyjna z dnia 16 grudnia 1987 r. III CZP 91/86, OSNCP 1988/4 poz. 42, w której Sąd ten stwierdził, że zmiana orzeczenia lub umowy o obowiązku alimentacyjnym może nastąpić w drodze powództwa z art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w przypadku zmiany okoliczności wpływających na wysokość alimentów (czyli potrzeb uprawnionego i możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego). Zmiana tych stosunków może prowadzić między innymi do podwyższenia wysokości płaconych alimentów, gdy potrzeby uprawnionego uległy zwiększeniu albo gdy zwiększyły się możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. Nie jest zatem istotny czas, jaki upłynął od wydania orzeczenia w sprawie alimentów, ale sytuacja, w jakiej znajduje się uprawniony do otrzymywania alimentów i zobowiązany do spełniania obowiązku alimentacyjnego. Jeżeli ulegnie ona zmianie, która uzasadnia podwyższenie alimentów, to można wystąpić do sądu z żądaniem zmiany wysokości zasądzonych alimentów.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika