Zakaz prowadzenia pojazdów za wykroczenie

Pytanie:

We wrześniu po orzeczeniu kolegium, została orzeczona kara zakazu prowadzenia pojazdów przez okres 6 miesięcy, lecz prawo jazdy nie zostało fizycznie zatrzymane. Dopiero w styczniu dostałem pismo o zwrot prawa jazdy do właściwego urzędu! Od kiedy będzie liczony termin 6 miesięcy? Od orzeczenia czy od momentu zwrotu prawa jazdy do urzędu? Proszę o odpowiedź w związku z tym że pytając o to w kilku kolegiach i urzędach otrzymywałem sprzeczne informacje.

Masz inne pytanie do prawnika?

22.2.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zakaz prowadzenia pojazdów za wykroczenie

Sprawę rozstrzyga art.29 § 3 kodeksu wykroczeń. Stanowi on, że orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów biegnie od uprawomocnienia się orzeczenie. W orzeczeniu karnym kolegium nakłada jednak obowiązek zwrotu dokumentu prawa jazdy do właściwego urzędu. To jest obowiązek ukaranego. Urząd wzywa o zwrot prawa jazdy, jeśli ukarany dobrowolnie tego obowiązku nie wykona. Do chwili wykonania tego obowiązku orzeczony zakaz nie biegnie. W Pana przypadku zatem, sześciomiesięczny okres rozpoczął się od momentu faktycznego oddania dokumentu prawa jazdy.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Jakie konsekwencje?

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Jakie konsekwencje?

Prowadzenie różnego rodzaju pojazdów pod wpływem alkoholu jest zachowaniem szkodliwym społecznie. Powoduje wiele negatywnych konsekwencji, zarówno dla prowadzącego pojazd, jak i dla innych uczestników ruchu. Szkodliwość takiego zachowania ma swoje odbicie w prawie karnym. Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (...)

Pijanemu rowerzyście można zakazać prowadzenia wszelkich pojazdów!

Pijanemu rowerzyście można zakazać prowadzenia wszelkich pojazdów!

Sąd Rejonowy w G., wyrokiem z 5 stycznia 2007 r., uznał Jana K. za winnego prowadzenia w dniu 29 października 2006 r. na drodze publicznej w stanie nietrzeźwości roweru, to jest przestępstwa określonego w art. 178a § 2 Kodeksu karnego (k.k.), wymierzył mu za to karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawiesił na okres próby 3 lat, orzekł wobec oskarżonego na (...)

Za jazdę rowerem w stanie nietrzeźwości nie można stracić prawa jazdy

Za jazdę rowerem w stanie nietrzeźwości nie można stracić prawa jazdy

Sąd Najwyższy rozpoznał kasację Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie rowerzysty ukaranego zakazem prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych za jazdę rowerem w stanie nietrzeźwości. Kasacja okazała się w pełni uzasadniona i SN uchylił zaskarżony wyrok w punkcie zawierającym rozstrzygnięcie o środku karnym w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych (...)

Jak się bronić przed odebraniem prawa jazdy - opinia prawna

Jak się bronić przed odebraniem prawa jazdy - opinia prawna

Stan faktycznyZostałem zatrzymany do rutynowej kontroli przez policję drogową. Wynik kontroli po badaniu alkomatem to 0.11 mg/l po pierwszym badaniu, po drugim (po 15 minutach) - 0.09mg/l. Badanie wykonano ok.11.30. 0,1 do 0,25 mg w 1 dm3 - stan po użyciu alkoholu, powyżej 0.25 - stan nietrzeźwości. Podpisałem protokół, w którym odnotowano m. in., że poprzedniego (...)

Jazda pod wpływem alkoholu i naruszenie zakazu prowadzenia pojazdu stanowi jeden czyn

Jazda pod wpływem alkoholu i naruszenie zakazu prowadzenia pojazdu stanowi jeden czyn

Art. 178a kodeksu karnego stanowi, że kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym oraz kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania inny pojazd popełnia przestępstwo. Zaś art. 42 §  (...)

Wchodzą w życie ostrzejsze kary dla pijanych kierowców

Wchodzą w życie ostrzejsze kary dla pijanych kierowców

Dziś (18 maja 2015 r.) wchodzą w życie przepisy, przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, która mają na celu efektywniejszą walkę z pijanymi kierowcami. Nowe przepisy stwarzają realnie dolegliwą karę poprzez: - wydłużenie minimalnej granicy zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych do 3 lat (obecnie (...)

Bieg okresu zakazu prowadzenia pojazdów

Bieg okresu zakazu prowadzenia pojazdów

Wobec oskarżonego orzeczony został środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, ale Sąd nie zobowiązał go do zwrotu prawa jazdy, sam oskarżony nie zwrócił tego dokumentu, a starosta nigdy nie wydał decyzji o cofnięciu oskarżonemu uprawnień. W związku z tym pojawiły się wątpliwości, w jaki sposób liczyć bieg okresu, na jaki orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów. (...)

Jak skrócić zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę po pijanemu? – opinia prawna

Jak skrócić zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę po pijanemu? – opinia prawna

Stan faktyczny Prowadziłem „po kieliszku”, można rzecz po pijanemu. Zostałem ukarany orzeczeniem wobec mnie środka karnego – zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Czy można w jakiś sposób skrócić czas na jaki zostało to orzeczone? Jest to moje pierwsze i jedyne przewinienie, nigdy wcześniej nie miałem kontaktu z wymiarem sprawiedliwości w sprawach (...)

Zmiany w prawie karnym

Zmiany w prawie karnym

26 września wchodzi w życie nowelizacja prawa karnego, czyli ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego i ustawy - Kodeks karny wykonawczy. Co zmienia się w kodeksie karnym? Od tej chwili w katalogu środków karnych przewidzianych prawem karnym pojawiają się w nowe, tak więc obok pozbawienia praw publicznych,  zakazu zajmowania określonego stanowiska, (...)

Surowe kary dla piratów drogowych

Surowe kary dla piratów drogowych

Czego dotyczy nowelizacja? Celem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw jest zaostrzenie kar dla piratów drogowych, którzy będąc pod wpływem alkoholu lub narkotyków, powodują najgroźniejsze wypadki komunikacyjne ‒ ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkim uszkodzeniem ciała. Kary wobec takich kierowców mają być (...)

Ostrzejsze kary dla pijanych kierowców. Rząd przyjął zmiany

Ostrzejsze kary dla pijanych kierowców. Rząd przyjął zmiany

Przyjęty wczoraj projekt zmian w prawie zwiększy kary za prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwym. Będzie to dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i zakaz do 15 lat. Proponowane rozwiązania zakładają przede wszystkim, by wobec sprawcy, który w czasie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł (...)

Obligatoryjny nakaz orzekania dożywotniego pozbawienia prawa prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych

Obligatoryjny nakaz orzekania dożywotniego pozbawienia prawa prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych

16 grudnia 2020 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie (sygn. akt SK 46/19) w sprawie skargi konstytucyjnej D. W. dotyczącej obligatoryjnego nakazu orzekania dożywotniego pozbawienia prawa prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w wypadku popełnienia przestępstw wymienionych w zaskarżonym przepisie. ##baner## Wyrok TK Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 42 § (...)

NSA o przedawnieniu zobowiązań podatkowych

NSA o przedawnieniu zobowiązań podatkowych

Dla skuteczności zrealizowania obowiązku wynikającego z art. 70c ustawy Ordynacji podatkowej zawiadomienie, o którym mowa w tym przepisie (tj. o nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego), należy doręczyć pełnomocnikowi, który został ustanowiony w postępowaniu kontrolnym lub podatkowym, nawet jeżeli zawiadomienia tego dokonuje organ (...)

Sąd może orzec dwa zakazy prowadzenia pojazdów...

Sąd może orzec dwa zakazy prowadzenia pojazdów...

Po raz kolejny pod rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego trafiło zagadnienie prawne, dotyczące tego, jaki jest stosunek prawno - logiczny pomiędzy art. 42 § 1 kk i art. 42 § 2 kk, a w szczególności, czy zachodzi stosunek wyłączenia obu tych przepisów, a zatem gdy sprawca dopuszcza się przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji w stanie nietrzeźwości, czy wyłączną podstawą (...)

Cały rok na światłach

Cały rok na światłach

17 kwietnia 2007 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Dotyczy ona usunięcia niespójności art. 73 ust. 3 ustawy (dotyczącego  restracji pojazdów kontroli skarbowej i Służby Celnej) oraz daje możliwość kontroli skarbowej dokonywania rejestracji samochodów wykorzystywanych przez wywiad skarbowy w trybie przewidzianym dla rejestracji samochodów (...)

Pijany rowerzysta to nie przestępca

Pijany rowerzysta to nie przestępca

Nietrzeźwy rowerzysta nie popełni przestępstwa. Kradzież poniżej 400 zł nie będzie przestępstwem. To zmiany jakie wchodzą w życie w Kodeksie karnym i Kodeksie wykroczeń od dnia 9 listopada 2013 roku. Nowelizacja to swoista rewolucja – przepisy o granicznej wysokości przestępstwa i wykroczenia nie zmieniały się bowiem od 1995 roku. Nietrzeźwi rowerzyści Przed zmianami prowadzenie (...)

Stop piratom drogowym - większe kary za przestępstwa w ruchu drogowym

Stop piratom drogowym - większe kary za przestępstwa w ruchu drogowym

Sejm przyjął przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawę, która zwiększa kary za przestępstwa w ruchu drogowym oraz wydłuża okres przedawnienia karalności wykroczeń. Zmiany do Kodeksu karnego mają poprawić bezpieczeństwo na drogach. Nowelizacja zaostrzy kary dla kierowców powodujących poważne wypadki pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Kierowca, który (...)

Skuteczna walka z mafiami podatkowymi

Skuteczna walka z mafiami podatkowymi

Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z  Ministerstwem Finansów oraz Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało ustawę, która pozwoli na skuteczne przeciwdziałanie zorganizowanej przestępczości, zwłaszcza skarbowej. Nowe rozwiązania wymierzone w przestępców oszukujących na podatkach, cłach czy akcyzie, to kontynuacja działań, które (...)

Czy możesz stracić pracę z powodu popełnienia przestępstwa? - opinia prawna

Czy możesz stracić pracę z powodu popełnienia przestępstwa? - opinia prawna

Stan faktyczny W grudniu ubiegłego roku zostało zatrzymane prawo jazdy na podstawie art. 137 ust.1 pkt 1 Prawa o ruchu drogowym (alkohol w wydychanym powietrzu). Sprawa odbędzie się w Sądzie Grodzkim za około 3 miesiące. Jestem pracownikiem instytucji, w której nie mogą pracować osoby karane. Co w tej sytuacji mogę zrobić by nie utracić pracy? Opinia prawna Niniejsza opinia została (...)

Zatarcie skazania to nie anulowanie wyroku

Zatarcie skazania to nie anulowanie wyroku

 Oskarżony miał wcześniej orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. Zakaz ten złamał i został oskarżony o przestępstwo z art. 244 k.k. Zanim jednak sąd karny zdołał go za ten czyn skazać, doszło do zatarcia owego poprzedniego skazania (był to wyrok w zawieszeniu). Sąd w tej sytuacji postępowanie umorzył - bo doszedł do wniosku, że w chwili orzekania musi wciąż (...)

Rowerzysta po piwku nie straci prawa jazdy

Rowerzysta po piwku nie straci prawa jazdy

Sądy nie będą odbierały każdemu rowerzyście prawa jazdy za to, że jechał na jednośladzie po alkoholu. Prawo do kierowania samochodem będzie zabierane pijanemu rowerzyście tylko w szczególnych sytuacjach, np. wtedy, gdy jadąc jednośladem po piwku spowodował wypadek w którym byli ranni. Takie zmiany wprowadzi nowelizacja kodeksu karnego, którą zaakceptował dzisiaj (...)

Życie publiczne ma być jawne

Życie publiczne ma być jawne

Wzmocnić przejrzystość państwa Minister Mariusz Kamiński i minister Maciej Wąsik zaprezentowali w projekt ustawy o jawności życia publicznego. Głównym celem proponowanej ustawy jest wzmocnienie transparentności polskiego państwa. Zmiany zakładają uporządkowanie obecnie istniejących przepisów, ale też wprowadzenie nowych, nieznanych dotąd w polskim prawie, rozwiązań. (...)

Przeciwko przemocy w rodzinie

Przeciwko przemocy w rodzinie

21 listopada br. wchodzi w życie większość przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zgodnie z preambułą, ma ona na celu zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz inicjowanie i wspieranie działań polegających na podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie stanowi się.   Co (...)

Czy zaostrzenie przepisów karnych jest skutecznym środkiem na nietrzeźwych kierowców?

Czy zaostrzenie przepisów karnych jest skutecznym środkiem na nietrzeźwych kierowców?

Na najbliższym posiedzeniu Sejmu RP, zostanie rozpatrzony poselski projekt kolejnej nowelizacji Kodeksu karnego. Zmiana przewiduje zaostrzenie odpowiedzialności karnej wobec nietrzeźwych kierowców, także będących sprawcami wypadków samochodowych. Jak bowiem wskazują statystyki, mimo szeroko podejmowanych środków mających na celu ograniczenie liczby wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych (...)

Zakaz prowadzenia pojazdów orzeczony kilkakrotnie wykonuje się równocześnie

Zakaz prowadzenia pojazdów orzeczony kilkakrotnie wykonuje się równocześnie

Paweł L. został kilkakrotnie skazany przez Sąd Rejonowy w S. na kary pozbawienia wolności, obok których orzeczono środki karne zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. W dniu 15.05.2006 r. wykonujące orzeczone zakazy Starostwo Powiatowe w S. zwróciło się do Sądu Rejonowego o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących obliczenia okresów odbycia orzeczonych (...)

Zmiany w przepisach dla kierowców surowsze dla piratów i pijanych

Zmiany w przepisach dla kierowców surowsze dla piratów i pijanych

Kierowcom, którzy przekroczą dozwoloną prędkość o minimum 50 km/h w obszarze zabudowanym będzie zatrzymywane prawo jazdy na trzy miesiące. To jedna z propozycji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, która ma poprawić bezpieczeństwo w ruchu drogowym, Zmianami w przepisach przygotowanymi przez MSW zajął się już Sejm. Według badań Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 64 proc. kierowców (...)

CEPiK po zmianach

CEPiK po zmianach

CEPiK 2.0 wystartował – duże zmiany dla kierowców Od 13 listopada 2017 r. obowiązują przepisy znowelizowanej ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Dla wielu instytucji, np. stacji kontroli pojazdów, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, czy Straży Granicznej wiąże się to ze zmianą sposobu funkcjonowania. Duże zmiany, zwłaszcza dotyczące przeglądów (...)

Święta i Majówka: jak nie dostać mandatu?

Święta i Majówka: jak nie dostać mandatu?

Jeździć wolno, nie grillować na balkonie i nie polewać wodą na śmigusa dyngusa. Kary są nawet za jedno piwko w parku. Nierozważne świętowanie może znacznie uszczuplić nasz portfel, a nawet skończyć się w sądzie. Podpaść możemy np. rozpalając grilla na własnym balkonie. – Może być to potraktowane jako zakłócanie spokoju. Jeśli sąsiadowi przeszkadza dym, to ma prawo (...)

Dojedź do celu - na trzeźwo!

Dojedź do celu - na trzeźwo!

Policjanci codziennie zatrzymują kilkuset nietrzeźwych kierujących. Mimo, że statystyki mówią, iż są oni sprawcami 10 proc. wypadków drogowych, jazda po przysłowiowym "kielichu" jest niedopuszczalna. Takie wypadki kończą się nierzadko tragicznie - dla tych, którzy nie zawinili, czyli normalnych, trzeźwych uczestników dróg. Przykład tylko z wczoraj (...)

Gdy były pracownik prowadzi działalność konkurencyjną - opinia prawna

Gdy były pracownik prowadzi działalność konkurencyjną - opinia prawna

Stan faktycznyByły pracownik  (handlowiec) pod koniec kwietnia bieżącego roku, podczas wizyty w firmie zabrał ze sobą notatnik, w którym opisani byli kontrahenci naszej firmy. Dowiedzieliśmy się kilka dni później, że od maja podjął pracę u naszej konkurencji. Przedmiotowy zeszyt zawierał opisy firm (działalności, właścicieli, asortymentu i przeprowadzonych rozmów z nami), które (...)

Za jazdę rowerem pod wpływem alkoholu można stracić uprawnienie do prowadzenia wszelkich pojazdów

Za jazdę rowerem pod wpływem alkoholu można stracić uprawnienie do prowadzenia wszelkich pojazdów

Zatrzymany nietrzeźwy rowerzysta musi się liczyć z tym, że sąd może mu zakazać prowadzenia nie tylko roweru, ale wszystkich pojazdów. Tak przesądził wczoraj Sąd Najwyższy, a o rozwianie wątpliwości poprosiło go kilka sądów w kraju. Rzeczpospolita, 30.08.2007 r. sąd, nietrzeźwy, rower, prawo jazdy, uprawnienie, zakaz

Jak uzyskać prawo jazdy?

Jak uzyskać prawo jazdy?

Chcesz uzyskać prawo jazdy? A może już je masz i chcesz uzyskać pozwolenie na kolejną kategorię? Dowiedz się, jak wygląda cały proces - od złożenia wniosku, przez kurs i egzamin, po odbiór dokumentu. Wniosek o prawo jazdy można złożyć w urzędzie lub przez Internet. Wniosek można złożyć przez pełnomocnika.  Kto może uzyskać polskie prawo jazdy? Może je dostać: każdy (...)

Wymiana prawa jazdy

Wymiana prawa jazdy

  Dlaczego wymiana? W okresie powojennym w Polsce prawa jazdy wydawane były na podstawie różnych aktów prawnych. Wprowadzały one różnorodne wzory druków prawa jazdy a także różnorodne kategorie. Minister Infrastruktury w dniu 29 kwietnia 2002 r. w drodze Rozporządzenia zarządził wymianę dotychczas używanych dokumentów prawa jazdy na nowe, jednolite. (...)

Nowe zasady szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

Nowe zasady szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

Czego dotyczy nowe rozporządzenie? Wchodzące w życie 10 stycznia br. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów określa: wymagania w stosunku do podmiotów prowadzących szkolenie w zakresie wyposażenia dydaktycznego, warunków lokalowych, placu (...)

Zanim zaczniesz ubiegać się o wydanie prawa jazdy, sprawdź jakie musisz dostarczyć dokumenty

Zanim zaczniesz ubiegać się o wydanie prawa jazdy, sprawdź jakie musisz dostarczyć dokumenty

Masz już za sobą kurs prawa jazdy? Zdałeś już nawet egzamin? Nie, nie możesz jeszcze prowadzić samochodu, musisz poczekać na wydanie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do prowadzenia pojazdów, czyli do wydania prawa jazdy. Wniosek o wydanie uprawnień wypełnia się w Ośrodku Szkolenia Kierowców. Całość dokumentów po pozytywnie zdanym egzaminie państwowym zostaje (...)

Prawo jazdy ma dłuższą ważność w pandemii...

Prawo jazdy ma dłuższą ważność w pandemii...

Wielu osobom ważność prawa jazdy kat. B upłynęła w czasie epidemii. Czy zachowuje ono nadal ważność w czasie epidemicznym? Ważność prawa jazdy Mimo widocznej poprawy sytuacji epidemicznej, nadal mamy w Polsce stan epidemii. Zgodnie przepisami tzw. tarczy antykryzysowej ważność tego dokumentu jest zachowana w czasie epidemicznym. Przedłużenie ważności dokumentów, uprawnień (...)

Skuteczność systemu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców ma być zwiększona

Skuteczność systemu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców ma być zwiększona

Prace nad projektem Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło prace nad projektem ustawy zakładającym szereg zmian w przepisach ustawy o kierujących pojazdami. Projekt nowelizacji jest przygotowywany w związku postulatami organizacji społecznych zrzeszających instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów i kierowców o dokonanie szeregu zmian w zasadach przeprowadzania i oceny egzaminu (...)

Zmiany w przepisach na prawo jazdy

Zmiany w przepisach na prawo jazdy

Nowe kategorie dokumentu, okres próbny dla młodych kierowców i kursy dla tych, którzy uzbierają 24 punkty karne – takie zmiany wprowadzi podpisana przez prezydenta ustawa o kierujących pojazdami. Osoby, które po raz pierwszy wyrobią prawo jazdy kategorii B, zostaną objęte tzw. okresem próbnym, który potrwa 2 lata od daty wydania dokumentu. W tym (...)

Od 2013 roku nowe kategorie prawa jazdy i wymagania wiekowe dla kierujących pojazdami

Od 2013 roku nowe kategorie prawa jazdy i wymagania wiekowe dla kierujących pojazdami

Nowy, 2013 Rok wprowadzi szereg zmian w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami i zasad egzaminowania potencjalnych kierowców. Konieczność dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej stała się przyczyną wprowadzenia zmodyfikowanych kategorii pojazdów a także zmiany wymagań wiekowych kierujących. Od Nowego Roku konieczne będzie uzyskanie uprawnienia do kierowania (...)

Ile kierowcy zapłacą za sprawdzenie kwalifikacji?

Ile kierowcy zapłacą za sprawdzenie kwalifikacji?

Na podstawie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, Minister właściwy do spraw transportu, uwzględniając koszty związane z prowadzeniem egzaminów sprawdzających kwalifikacje oraz koszty związane z wydawaniem dokumentów, określa, w drodze rozporządzenia: wysokość opłat za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz wysokość wynagrodzenia członków komisji (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Sprawdzanie nietrzeźwości kierowcy

Sprawdzanie nietrzeźwości kierowcy

Zostałem zatrzymany samochodem po spożyciu alkoholu. Przyznałem się do wypicia krótko przed zatrzymaniem jednego piwa i poprosiłem o badanie krwi. Policjanci odmówili i namówili mnie na badanie (...)

Kara za prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu

Kara za prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu

Jaka jest kara za prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu (wynik testu 0, 46 promila)? Czy orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów? Jeśli tak, na jaki okres? Proszę o podanie podstawy prawnej (kodeks, (...)

Kierowanie pojazdem bez uprawnień

Kierowanie pojazdem bez uprawnień

Osoba posiadająca prawo jazdy kategorii B prowadzi motocykl o pojemności 500 cm3. Jakie są konsekwencje prawne za wykroczenie tego typu? Czy jest możliwa utrata prawa jazdy? Opisane w pytaniu zachowanie (...)

Zbieg przestępstwa z wykroczeniem

Zbieg przestępstwa z wykroczeniem

Czy dopuszczalne jest stosowanie przez Policję do kierującego pojazdem, wobec którego już się uprawomocnił orzeczony przez sąd zakaz prowadzenia pojazdów, jednoczesne ukaranie mandatem karnym z (...)

Zatrzymanie prawa jazdy nietrzeźwemu kierowcy

Zatrzymanie prawa jazdy nietrzeźwemu kierowcy

Podczas jazdy samochodem zatrzymała mnie policja i stwierdzono podczas badania alkomatem, że w wydychanym powietrzu mam 0,13 i zatrzymano mi prawo jazdy, co w takim przypadku mi grozi, czy tylko grzywna, (...)

Prowadzenie pojazdu bez prawa jazdy

Prowadzenie pojazdu bez prawa jazdy

Znajomy otrzymał zakaz prowadzenia pojazdów. Sąd drugiej instancji skrócił zakaz do jednego roku, przy czym wydanie wyroku niewiele wyprzedza termin upływu zakazu. Z innej Państwa odpowiedzi dowiedziałem (...)

Jazda po spożyciu alkoholu

Jazda po spożyciu alkoholu

Podczas stłuczki nie z mojej winy zatrzymano mi prawo jazdy, miałem 0,15 promila. Odebrano mi prawo jazdy na okres 10 miesięcy i koszta sądowe 800 zł bez mojej obecności nie dostałem wezwania, wypiłem (...)

Prowadzenie pojazdu po zabraniu prawa jazdy

Prowadzenie pojazdu po zabraniu prawa jazdy

10 sierpnia 2007 zostałem zatrzymany do kontroli. Badanie wykazało 1,5 promila. Prawo jazdy zostało zatrzymane na 3 lata plus 6 miesięcy w zawieszeniu na 3 lata. W 2008 wsiadłem za kierownicę i zostałem (...)

Wykroczenie a uznanie środka karnego za wykonany

Wykroczenie a uznanie środka karnego za wykonany

Za wykroczenie z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń zostało mi zatrzymane prawo jazdy na 2 lata. Upłynęło 3/4 kary. Czy mogę wnioskować do sądu o skrócenie kary? Zakaz prowadzenia pojazdów, (...)

Prowadzenie pojazdu bez uprawnień

Prowadzenie pojazdu bez uprawnień

Jestem właścicielem samochodu, mam prawo jazdy kategorii B. Mój syn ma prawo jazdy kategorii A1 (motocyklowe). Jest niepełnoletni (ma 17 lat). Jakie konsekwencje mogą grozić mojemu synowi, jeżeli (...)

Prowadzenie auta pod wpływem alkoholu

Prowadzenie auta pod wpływem alkoholu

Jakie aktulanie jest zagrożenie karą za prowadzenie auta po alkoholu? Do ilu promili jest to wykroczenie, a od ilu przestępstwo? Czy lepiej poddać się karze w postępowaniu uproszczonym czy w zwykłym (...)

Zatrzymanie prawa jazdy

Zatrzymanie prawa jazdy

Sąd wydał postanowienie w przedmiocie zatrzymania mojej osobie z dniem 6.12.05 prawa jazdy za wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. na podstawie art.137 ust.1 ustawy z 26.06.1997 prawo o ruchu drogowym, jednak (...)

Zakaz prowadzenia pojazdów a kurs prawa jazdy

Zakaz prowadzenia pojazdów a kurs prawa jazdy

W sierpniu tego roku, jadąc na rowerze pod wpływem alkoholu, zostałem zatrzymany przez Policję. Otrzymałem wyrok sądowy, tzn. karę grzywny na dom dziecka i zakaz prowadzenia pojazdów na okres 1 (...)

Mandat za kolizję drogową

Mandat za kolizję drogową

Miałem wypadek drogowy bez żadnych ofiar. Po prostu wpadłem w poślizg i wpadłem do rowu. Nie wzywałem policji. Na pogotowiu o wypadku została powiadomiona policja. Sprawa została skierowana do (...)

Odpowiedzialność za spowodowanie wypadku po pijaku

Odpowiedzialność za spowodowanie wypadku po pijaku

Jaką odpowiedzialność ponosi osoba, która spowodowała wypadek pod wpływem alkoholu skutkiem, czego doszło do uszkodzenia samochód jadącego w stanie nietrzeźwym? Kierujący, który w trakcie jazdy (...)

Zakaz prowadzenia pojazdów

Zakaz prowadzenia pojazdów

W jakich wypadkach może zostać orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów? Zakaz prowadzenia pojazdów został uregulowany w art. 42 Kodeksu karnego: Art. 42. § 1. Sąd może orzec zakaz prowadzenia (...)

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Zostałem skazany wyrokiem sądu grodzkiego na zakaz prowadzenia pojazdów na okres 2 lat (wyrok z 25.07.2006 r.) w związku z prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzeźwości (1,58 promila) tj. z art. 178a (...)

Zwolnienie od zakazu prowadzenia pojazdów

Zwolnienie od zakazu prowadzenia pojazdów

Czy można ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie od zakazu prowadzenia pojazdów, jeżeli zakaz ten został orzeczony w związku z prowadzeniem w stanie nietrzeźwości? Przepisy Kodeksu karnego regulują (...)

Odebranie prawa jazdy

Odebranie prawa jazdy

Kolega został zatrzymany przez policję prowadząc samochód w stanie nietrzeźwym (ponad jeden promil). Zdarzyło się to pierwszy raz. Na jaki okres, według ustawy, sąd może zakazać prowadzenia (...)

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Po jakim czasie i czy w ogóle można się ubiegać o złagodzenie zakazu prowadzenia pojazdów kat. B, orzeczonego na okres 5 lat? Sąd może po upływie połowy okresu, na który orzeczono zakaz prowadzenia (...)

Samochód wspólnika w spółce cywilnej

Samochód wspólnika w spółce cywilnej

Spółka cywilna (wspólnikami są dwie siostry) wykorzystuje samochód ciężarowy do prowadzenia działalności gospodarczej. Samochód ciężarowy jest własnością jednego ze wspólników (udział (...)

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Zostałem skazany wyrokiem sądu grodzkiego za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości alkoholowej, tj. za czyn z art. 178a §1 k.k. Na podstawie art. 42 §2 k.k. nałożono na mnie zakaz prowadzenia (...)

Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie?

Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie?

Chciałbym Państwa prosić o opinię prawną w sprawie wymiany angielskiego prawa jazdy na polskie. Ale zaczynając od początku w 2013 straciłem prawo jazdy za jazdę po pijaku. Po tym zdarzeniu przeprowadziłem (...)

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych

W czerwcu ubiegłego roku kierowałem samochodem osobowym w stanie nietrzeźwości (jechałem do ojca, który nagle znalazł sie w szpitalu po udarze mózgu). W pewnym momencie zjechałem do przydrożnego (...)

Zwrot prawa jazdy po upływie środka karnego

Zwrot prawa jazdy po upływie środka karnego

Znajomy otrzymał czasowy zakaz prowadzenia pojazdu za jazdę w stanie nietrzeźwości. Sąd II instancji skrócił zakaz i niedługo mija jego termin. Do kogo należy się zwrócić o zwrot prawa jazdy (...)

Zatrzymanie prawa jazdy a zakaz prowadzenia pojazdów

Zatrzymanie prawa jazdy a zakaz prowadzenia pojazdów

Czy zatrzymanie prawa jazdy jest równoznaczne z zakazem prowadzenia pojazdów? Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu z 16 października 2009 r., sygn. I OSK 43/2009. stwierdził, że „Zatrzymanie (...)

Odpowiedzialność za wypadek drogowy

Odpowiedzialność za wypadek drogowy

Kierowca wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle. Nie zdążył wyhamować, ponieważ jezdnia była oblodzona, powodując wypadek drogowy, w którym zginęły dwie osoby, a trzecia została ranna. (...)

Możliwość orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów przez sąd

Możliwość orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów przez sąd

Kiedy sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów? Sposób orzekania o środku karnym w postaci zakazu prowadzenia pojazdów uregulowany został  w art. 42 Kodkesu karnego, przepis ten (...)

 Skrócenie okresu obowiązywania środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów

Skrócenie okresu obowiązywania środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów

Czy możliwe jest ubieganie się o skrócenie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów? Kodeks karny umożliwia skazanym ubieganie się o skrócenie okresu, przez który ma obowiązywać (...)

Zwrot przed terminem zabranego prawa jazdy

Zwrot przed terminem zabranego prawa jazdy

Mój znajomy 7 miesięcy temu prowadząc samochód pod wpływem alkoholu miał wypadek - uderzył w drzewo. Nie było poszkodowanych osób trzecich. Sam się przyznał do winy. Zabrano mu prawo jazdy na (...)

FORUM PRAWNE

zabrane prawko a motorower

zabrane prawko a motorower Witam, zostało mi zabrane prawko za 0,58 promila.To dla mnie tragedia życiowa gdzyż kilka dni później wyleciałem z roboty no i czeka mnie rozprawa sądowa.A ja bez autka (...)

0.23 mg/l Co mi za to grozi?

0.23 mg/l Co mi za to grozi? Witam. Wstydzę się nawet o tym pisać... Złapali mnie jak miałem w pierwszym dmuchnięciu 0.23 mg/l, natomiast po 15 minutach 0.21, i następnie jeszcze po 10 minutach (...)

Jak odzyskać prawo jazdy po 2-óch latach ?

Jak odzyskać prawo jazdy po 2-óch latach ? Mąż prowadził samochód w stanie nietrzeżwym . Zabrano mu prawo jazdy na dwa lata. Okres ten już minął . Moje pytanie brzmi - Czy oprócz (...)

jazda bez prawa jazdy

jazda bez prawa jazdy witam mam skończone 15 lat, czasem z moim znajomym ( który posiada auto i prawo jazdy) jeżdżę po drogach publicznych, oczywiście taki prawie w ogóle nie uczęszczanych - chciałabym (...)

Prowadzenie pojazdu bez uprawnien

Prowadzenie pojazdu bez uprawnien Chciałabym poruszyć temat jakim jest kara za prowadzenie pojazdu bez uprawnien. Czy nie uważacie że 500 zł to za mało? Skoro ignorantia legis non excusat, to wydaje (...)

Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów Witam prosiłbym o fachową poradę prawną otóż 2 dni temu prowadziłem pojazd pod wpływem alkoholu (1.8 promila) i spowodowałem kolizję bez udziału innych (...)

Zatrzymanie prawa jazdy po jeździe rowerem w stanie nietrzeźwości

Zatrzymanie prawa jazdy po jeździe rowerem w stanie nietrzeźwości Zatrzymano mi prawko po jezdzie rowerem w stanie nietrzeźwosci Na ile teraz zabieraja prawo jazdy? Czy jest szansa na jakies odwolanie (...)

Odzyskanie prawa jazdy

Odzyskanie prawa jazdy Witam chciałem się dowiedzieć czy jest możliwość odzyskania prawa jazdy wnosząc apelacje szybciej niż zakłada wyrok, zakładając że straciłem prawo jazdy na 3 lat z powodu (...)

Pytanie odnosnie jazdy w stanie po spozyciu alkoholu!

Pytanie odnosnie jazdy w stanie po spozyciu alkoholu! witam, wczoraj gdy wracalem do domu zlapala mnie policja, wzieli mnie na alkomat i wyniki byly nastepujace : 0,13 i 0,10. Zatrzymano mi prawo jazdy (...)

Kiedy kończy mi się zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych?

Kiedy kończy mi się zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych? I. Oskarżonego (...) uznaje za winnego dokonania zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 178 a § 1 k. k .wymierza mu (...)

Zatrzymanie prawa jazdy na 8 miesięcy - kiedy powinienem oddać dokument?

Zatrzymanie prawa jazdy na 8 miesięcy - kiedy powinienem oddać dokument? Witam! Mam pytanie dotyczące procedury prawno-administracyjnej. Popełniłem wykroczenie drogowe i w sądzie grodzkim dostałem (...)

pod w pływem alkoholu

pod w pływem alkoholu w dniu 1 lutego 2009r. o godzinie 21:01 we Wrocławiu przy ul. xxxxxxxx kierując pojazdem marki Opel Astra będąc w stanie nietrzeźwym spowodował zagrożenie bezpieczeństwa (...)

Zatrzymany w stanie nietrzezwym prowadzac samochod bez uprawnien

Zatrzymany w stanie nietrzezwym prowadzac samochod bez uprawnien Witam, Zostalem zatrzymany prowadząc samochod w stanie nietrzezwym [0,98] po parkingu nie posiadając uprawnien do prowadzenia. Otrzymalem (...)

Ponowny wyrok nakazowy w sprawie prowadzenia roweru pod wpływem alkoholu

Ponowny wyrok nakazowy w sprawie prowadzenia roweru pod wpływem alkoholu Witam, W październiku ubiegłego roku zostałem zatrzymany przez policję za jazdę rowerem pod wpływem alkoholu (obecność (...)

Pomocy!Chcą mnie wrobić w jazdę po alkoholu...

Pomocy!Chcą mnie wrobić w jazdę po alkoholu... Witam Wszystkich. Moja sytuacja jest następująca:Uczestniczyłem w wypadku samochodowym w którym nikt nie ucierpiał (całe szczęście) poza autem (...)

prawo jazdy

prawo jazdy zatrzymane na 1 rok za nietrzeźwość.Czy muszę zdawać ponownie egzaminy? (paweł) powinni tobie zatzrymać dożywotnio...... kler Witam Jakie są konsekwencje prowadzenia pojazdu mechanicznego (...)

Art.244 KK

Art.244 KK Art. 244. Kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności lub prowadzenia pojazdów albo nie wykonuje zarządzenia (...)

Rejestr karanych

Rejestr karanych Jestem skazany za prowadzenie pod wpływem alkoholu, sprawa odbyła sięw listopadzie ub. roku. Kara jaką otrzymałem to grzywna w wysokości 200 zł i zakaz prowadzenia pojazdów na (...)

Kiedy wygasnie wyrok - usuniecie z rejestru karanych

Kiedy wygasnie wyrok - usuniecie z rejestru karanych Witam, mam pewno pytanie poniewaz kiedys zostalem skazany. Byl to wypadek samochodowy podczas ktorego prowadzilem i w ktorym zostali lekko podrapani (...)

Podrobiona legitymacja

Podrobiona legitymacja Co grozi, i co najlepiej robić gdy konduktror PKP złapie Cię z podrobioną legitymacją studencką? W dodatku zabiera legitkę i po dwóch miesiącach policja przychodzi z wezwaniem (...)

Porady prawne