Zameldowanie na działce budowlanej

Pytanie:

Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie jest garaż blaszany i kontener biurowy. Budowa domu dopiero się rozpocznie. Czy w takiej sytuacji można uzyskać zameldowanie przed rozpoczęciem budowy?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.4.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zameldowanie na działce budowlanej

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. Z kolei na podstawie art. 9b w/w ustawy, zameldowanie na pobyt stały lub czasowy następuje pod oznaczonym adresem. Adres określa się przez podanie:

  • w gminach, które uzyskały status miasta - nazwy miasta (dzielnicy), ulicy, numeru domu i lokalu, nazwy województwa oraz kodu pocztowego; 
  • w innych gminach - nazwy miejscowości, numeru domu i lokalu, nazwy gminy, nazwy województwa, kodu pocztowego oraz nazwy ulicy, jeżeli w miejscowości występuje podział na ulice.

W związku z w/w przepisami, skoro dla przedmiotowej działki został już nadany adres określony w powyższy sposób i zostały spełnione pozostałe przesłanki tj. posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości oraz zamiar stałego przebywania - naszym zdaniem będzie możliwe zameldowanie pod wskazanym adresem.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne